Projektant przepływów aplikacji Power Automate Desktop

Projektant przepływu zawiera wszystkie narzędzia wymagane do projektowania i debugowania przepływu Power Automate Desktop. Ponadto wszystkie obrazy, elementy interfejsu użytkownika lub zmienne przepływu pulpitu są dostępne i można nimi zarządzać w tym miejscu.

projektant przepływów od podstaw

Projektant przepływów składa się z wielu elementów. Okienko akcji, okienko zmiennych i obszar roboczy wyświetlają informacje o stanie przepływu i wszystkich danych, które zawiera. Przepływy podrzędne są podzielone na karty ułatwiające projektowanie dużych, złożonych przepływów. Narzędzia do debugowania przepływów, takie jak punkty przerwania i opcja uruchamiania przepływu pulpitu krok po kroku, są również dostępne w projektancie przepływów. Wyświetlane są wszystkie informacje o błędach, a błędne akcje są natychmiast wyróżnione.