Tworzenie przepływu w chmurze na podstawie szablonu Power Automate

Utwórz przepływ w chmurze przy użyciu jednego z wielu wbudowanych szablonów, które umożliwiają na przykład wysłanie do Ciebie wiadomości w usłudze Slack, gdy kierownik wyśle do Ciebie wiadomość e-mail w usłudze Office 365.

Tip

Utwórz przepływ w chmurze od podstaw, jeśli masz już pomysł na proces, ale nie możesz znaleźć dla niego szablonu.

W tym miejscu skorzystamy z przykładu, w którym szablon służy do utworzenia przepływu, który wysyła komunikat programu Slack, gdy menedżer wysyła wiadomość e-mail w usłudze Microsoft 365.

Wymagania wstępne

Aby wykonać ten przykład, potrzebujesz konta z dostępem do następujących zasobów:

Wybieranie szablonu

 1. Zaloguj się w usłudze Power Automate i w okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Szablony .

 2. Na paska wyszukiwania wpisz wyrażenie menedżer slack, aby znaleźć szablon Wyślij wiadomość w usłudze Slack, gdy mój menedżer wyśle do mnie wiadomość e-mail, a następnie go zaznacz.

 3. Jeśli nie zalogowano się do usługi Office lub Slack, wybierz pozycję Zaloguj, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami.

 4. Po potwierdzeniu połączeń wybierz pozycję Kontynuuj.

  Zostanie wyświetlony przepływ z akcjami z pomarańczowym paskiem tytułu.

  Domyślne zdarzenia i akcje szablonu

Dostosowywanie przepływu

 1. Zaznacz pasek tytułu, aby rozwinąć zdarzenie, a następnie dostosuj je (na przykład przez określenie filtru dla interesujących Cię wiadomości e-mail).

 2. Akcje wymagające wprowadzania danych zostaną automatycznie rozwinięte.

  Na przykład akcja Opublikuj wiadomość jest rozwinięta, ponieważ musisz podać kanał, taki jak @nazwa_użytkownika. Możesz również dostosować zawartość wiadomości. Domyślnie wiadomość zawiera tylko temat, ale możesz dołączyć inne informacje.

 3. W górnej części ekranu podaj nazwę przepływu, a następnie wybierz pozycję Utwórz przepływ.

 4. Jeśli przepływ spełnia Twoje oczekiwania, wybierz pozycję Zapisz.

Gdy kierownik wyśle do Ciebie wiadomość e-mail, otrzymasz wiadomość w usłudze Slack z określonymi przez Ciebie informacjami.

Więcej informacji

Note

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).