Przykład udostępniania obrazu

Przykładowy formularz udostępniania obrazu jest kartą adaptacyjną przeznaczoną do udostępniania zdjęć, które zostały opublikowane w programie SharePoint i od których może być zależne ukończenie procesów (na przykład procesów związanych z inspekcją, zgodnością i kontrolą). Jest to karta adaptacyjna przeznaczona tylko do wyświetlania.

Karta adaptacyjna przeznaczona tylko do wyświetlania

Dane wejściowe/wyjściowe i uwagi

Nazwa tokenu dynamicznego (dane wejściowe) Tekst zastępczy Uwagi
acphotoTitle {acphotoTitle} Tekst wyświetlany
acTimestamp {acTimestamp} Wyświetlana data/godzina
acImageThumbnail {acImageThumbnail} Wyświetlany obraz
Ta wartość musi zostać zastąpiona prawidłowym adresem URL
acAltText {acAltText} Alternatywny tekst ułatwienia dostępu
{
  "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
  "type": "AdaptiveCard",
  "version": "1.0",
  "body": [
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "{acphotoTitle}",
      "id": "Title",
      "size": "Large"
    },
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "{acTimestamp}",
      "size": "Medium",
      "weight": "Lighter"
    },
    {
      "type": "Image",
      "altText": "{acAltText}",
      "url": "{acImageThumbnail}"
    }
  ],
  "spacing": "None"
}