Przegląd Process Advisor (wersja zapoznawcza)

[Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.]

Czym jest Process Advisor?

Process Advisor zapisuje i analizuje ręczne zadania biznesowe. Odkrywane są nieefektywności i przedstawione sposoby ich optymalizacji oraz automatyzacji. Na przykład w ramach ośrodka opieki zdrowotnej można użyć Process Advisor, aby zapisywać procedury rejestracji pacjenta. Process Advisor automatycznie tworzy mapę procesów, która jest wizualizacją procesu rejestracji. Użytkownik może sprawdzić, jakie działania zajmują najdłużej, jak wiele jest wariacji w tym procesie oraz jakie warianty i akcje zajmują najwięcej czasu. Dzięki tym informacjom i zaawansowanym funkcjom w Process Advisor można zwiększyć poprawę jakości prowadzenia działalności.

Ważne

  • Jest to funkcja podglądu.
  • Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje są udostępniane przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą szybciej uzyskać do nich dostęp i przekazać opinie na ich temat.

Wymagania wstępne

Zanim zaczniesz korzystać z rozwiązania Process Advisor, upewnij się, że masz następujące elementy: