Sposób ochrony danych w Process Advisor (wersja zapoznawcza)

[Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.]

Podczas korzystania z prywatnej wersji zapoznawczej można użyć Power Automate Desktop w celu usunięcia ekranów i wpisów tekstowych zapisanych podczas sesji nagrywania, jeśli zawierają one poufne dane.

Usuń zrzuty ekranu

Aby usunąć zrzuty ekranu, w obszarze, zaznacz krok zawierający zrzut ekranu, który chcesz usunąć, i wybierz pozycję Usuń zrzut ekranu.

Usuń zrzut ekranu

Usuń tekst

Aby usunąć poufne dane z wpisu tekstowego, zaznacz wpis tekstowy i zmodyfikuj opis kroku.

Usuń tekst