Dostosowywanie zatwierdzeń w Teams

Domyślnie tylko aplikacja do zatwierdzeń zezwala na modyfikowanie niestandardowych odpowiedzi w aplikacji.

Aby utworzyć proces niestandardowy z akcjami przed i po przeprowadzeniu zatwierdzania, które są automatycznie wyzwalane przy użyciu zdarzenia, konieczne będzie utworzenie przepływu zatwierdzania w narzędziu Power Automate.

Aby rozpocząć pracę z przepływami zatwierdzania, odwiedź sekcję dokumentację zatwierdzeń

Note

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).