Pobieranie danychGetting data

Dane są kluczowe dla usługi Power BI.Data is at the heart of Power BI. Z tej sekcji kursu Nauka z przewodnikiem możesz dowiedzieć się, jak pobierać dane w usłudze Power BI i z nimi pracować.In this Guided Learning section, you learn how to get and work with data in Power BI.