WprowadzenieGetting started

Z tej początkowej sekcji kursu Nauka z przewodnikiem dowiesz się, czym jest usługa Power BI, jak współdziałają ze sobą jej bloki konstrukcyjne i jak za ich pomocą uzyskiwać szczegółowy wgląd w dane.In this initial section of Guided Learning, you learn what Power BI is, how its building blocks work together, and how you can use them to gain insights to your data.