ModelowanieModeling

Dzięki możliwościom modelowania dostępnym w usłudze Power BI możesz nawiązać połączenie z wieloma źródłami danych, a następnie połączyć je, korzystając ze sposobów tworzenia unikatowego modelu danych, który odpowiada Twoim potrzebom.With the modeling capabilities in Power BI, you can connect to multiple data sources, then combine them in ways that create a unique model of data that suits your needs.