Publikowanie i udostępnianiePublishing and sharing

Dane mają największą moc, jeśli udostępniasz je innym osobom — dowiedz się, jak publikować, eksportować, udostępniać i rozpowszechniać szczegółowe dane usługi Power BI.Data is most powerful when shared with others - learn how to publish, export, share, and distribute your Power BI data insights.