Power BI — seminaria internetowePower BI webinars

Zarejestruj się, aby wziąć udział w seminariach internetowych lub obejrzyj nagrane sesje na żądanie.Register for our upcoming live webinars or watch our recorded sessions on-demand.

Nadchodzące seminaria internetoweUpcoming webinars

Nie ma jeszcze zaplanowanych seminariów internetowych.No webinars scheduled yet. Wróć tu za jakiś czas, aby znaleźć więcej nowych wydarzeń.Check back soon for more upcoming events.

Nadchodzące seminaria internetowe społeczności usługi Power BIUpcoming webinars from the Power BI community

Zacznij od tych popularnych seminariów internetowych na żądanieGet started with these popular on-demand webinars

Power BI and the Future of Modern and Enterprise BI (Usługa Power BI oraz przyszłość nowoczesnej i korporacyjnej analizy biznesowej)Power BI and the Future of Modern and Enterprise BI
Autorzy: Arun Ulag i Amir Netzby Arun Ulag and Amir Netz
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Wprowadzenie do usługi Power BIGetting Started with Power BI
Autor: Miguel Martinezby Miguel Martinez
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Wprowadzenie do aplikacji Power BI dla urządzeń przenośnychGet Started with the Power BI Mobile App
Autor: Maya Shenhavby Maya Shenhav
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Learn to Navigate Your Way Through a Power BI Dashboard in 20 Minutes (Naucz się nawigować po pulpicie nawigacyjnym usługi Power BI w ciągu 20 minut)Learn to Navigate Your Way Through a Power BI Dashboard in 20 Minutes
Autor: Miguel Martinezby Miguel Martinez
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Strengthen Your Data Modeling Skills with Power BI (Umacnianie umiejętności modelowania danych za pomocą usługi Power BI)Strengthen Your Data Modeling Skills with Power BI
Autor Kasper de Jongeby Kasper de Jonge
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Using Power BI with Dynamics 365 Finance and Operations (Korzystanie z usługi Power BI w usłudze Dynamics 365 Finance i Operations)Using Power BI with Dynamics 365 Finance and Operations
Autor: Kevin Horlockby Kevin Horlock
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Microsoft Runs on Power BI – Financial Planning & Analysis Made Easy (Firma Microsoft działa dzięki usłudze Power BI — łatwiejsze planowanie budżetu i analiza)Microsoft Runs on Power BI – Financial Planning & Analysis Made Easy
Autorzy: Cory Hrncirik i Miguel Martinezby Cory Hrncirik and Miguel Martinez
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Firma Microsoft działa dzięki usłudze Power BI: używanie usługi Power BI we współczesnej branży finansowejMicrosoft Runs on Power BI: Using Power BI in Modern Treasury
Występują: Pankaj Gudimella i Guru Kirthigavasanby Pankaj Gudimella and Guru Kirthigavasan
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Supercharge Your Applications Using the Power BI JavaScript API (Zwiększanie możliwości aplikacji przy użyciu interfejsu API języka JavaScript w usłudze Power BI)Supercharge Your Applications Using the Power BI JavaScript API
Autor: Nimrod Shalitby Nimrod Shalit
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Power BI, Excel and Office 365: Optimize Your Enterprise Data (Power BI, Excel i Office 365: optymalizowanie danych przedsiębiorstwa)Power BI, Excel and Office 365: Optimize Your Enterprise Data
Autorzy: Olaf Hubel i Miguel Martinezby Olaf Hubel and Miguel Martinez
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Simply Compelling — Tips for Better Visualization Design (Po prostu eleganckie — porady dotyczące projektowania lepszych wizualizacji)Simply Compelling — Tips for Better Visualization Design
Autor: Miranda Liby Miranda Li
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Przeglądaj bibliotekę seminariów internetowych na żądanie dotyczących usługi Power BI, aby uzyskać odpowiedzi od naszej społeczności ekspertówBrowse the library of Power BI on-demand webinars from our community experts

Seminaria internetowe na żądanieOn-Demand webinars

Oglądaj nagrane sesje w dowolnym momencieWatch recorded sessions at any time

WprowadzenieGetting Started

Automate Day-to-Day Business Processes with Power BI, PowerApps, and Microsoft Flow (Automatyzacja codziennych procesów biznesowych przy użyciu usług Power BI, PowerApps i Microsoft Flow)Automate Day-to-Day Business Processes with Power BI, PowerApps, and Microsoft Flow
Autorzy: Wim Coorevits i Enrique Plaza Garciaby Wim Coorevits and Enrique Plaza Garcia
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Najlepsze rozwiązania dotyczące zarządzania analizą osadzoną usługi Power BI w przypadku wdrożeń z wieloma dzierżawamiBest Practices for Managing Power BI Embedded Analytics for Multi-Tenant Deployments
Autor: Nimrod Shalitby Nimrod Shalit
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Power BI: Analytics Done Right (Power BI: poprawna analiza)Power BI: Analytics Done Right
Autor: Gohul Shanmugalingamby Gohul Shanmugalingam
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Make Your Power BI Data Visual: Core Chart Types and How to Use Them (Wizualizowanie danych usługi Power BI: podstawowe typy wykresów i sposoby ich używania)Make Your Power BI Data Visual: Core Chart Types and How to Use Them
Autor: Miranda Liby Miranda Li
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

How to Design Visually Stunning Power BI Reports (Projektowanie wizualnie olśniewających raportów usługi Power BI)How to Design Visually Stunning Power BI Reports
Autor: Charles Sterlingby Charles Sterling
Obejrzyj terazWatch now

The Total Economic Impact of Microsoft Flow and PowerApps (Całkowity wpływ ekonomiczny użycia rozwiązań Microsoft Flow i PowerApps)The Total Economic Impact of Microsoft Flow and PowerApps
Autorzy: Jonathan Lipsitz i Enrique Plaza Garciaby Jonathan Lipsitz and Enrique Plaza Garcia
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Better Together: 5 Benefits Excel Users Will Get From Using Power BI (Razem lepiej: 5 korzyści dla użytkowników programu Excel korzystających z usługi Power BI)Better Together: 5 Benefits Excel Users Will Get From Using Power BI
Autorzy: Carlos Otero i Miguel Martinezby Carlos Otero and Miguel Martinez
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Learn about Power BI Embedded in 20 minutes (Dowiedz się więcej o usłudze Power BI Embedded w 20 minut)Learn about Power BI Embedded in 20 minutes
Autorzy: Megan Asarrane i Colin Murphyby Megan Asarrane and Colin Murphy
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Beyond the Spreadsheet (Podróż poza arkusz kalkulacyjny)Beyond the Spreadsheet
Autor: Gohul Shanmugalingamby Gohul Shanmugalingam
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Draw the right insights with Power BI and Visio (Uzyskiwanie wglądu we właściwe dane szczegółowe dzięki usłudze Power BI i programowi Visio)Draw the right insights with Power BI and Visio
Autor: Shakun Groverby Shakun Grover
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Zmienianie raportu z dobrego w ŚWIETNYTransforming A Report From Good to GREAT!
Autor: Reid Havensby Reid Havens
Obejrzyj terazWatch now

Seria poświęcona rozwiązaniom partnerówPartner Solutions Series

Obejrzyj tę serięWatch this series

Power BI: jak uzyskać szczegółowe informacje na podstawie danych kadr rozwiązania WorkdayPower BI: How to Get Insights from Your Workday HR Data
Występują: Iman Eftekhari, Julia Paton z firmy Agile Analytics i Shahram Karimi z firmy QBE Insuranceby Iman Eftekhari, Julia Paton from Agile Analytics and Shahram Karimi from QBE Insurance
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Achieving a Win-Win for Consumer Product Goods Manufacturers and Retailers (Osiąganie korzyści przez obie strony w przypadku producentów i sprzedawców produktów konsumenckich)Achieving a Win-Win for Consumer Product Goods Manufacturers and Retailers
Autor: Liz McCreesh z firmy Thorogoodby Liz McCreesh from Thorogood
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Transform Customer Data into Retail Success with Power Bi (Przekształcanie danych klientów w sukces handlu detalicznego dzięki usłudze Power BI)Transform Customer Data into Retail Success with Power Bi
Autor: Angad Soni (Hitachi Solutions)by Angad Soni from Hitachi Solutions
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Proven Healthcare Solutions to Improve Both Patient Outcomes and Profitability (Sprawdzone rozwiązania dla opieki zdrowotnej, które pozwalają poprawić zarówno obsługę pacjentów, jak i zyskowność)Proven Healthcare Solutions to Improve Both Patient Outcomes and Profitability
Autorzy: Stephen Cracknell i Stuart Macanliss (US Medical IT)by Stephen Cracknell and Stuart Macanliss from US Medical IT
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Applied Intelligence for Sales & Services (Zastosowanie analizy w sprzedaży i usługach)Applied Intelligence for Sales & Services
Autor: Ed Bobrin (Avanade)by Ed Bobrin from Avanade
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Manufacturers: Your industry is going through a digital transformation - Maintain leadership by leveraging analytics to maximize profitability (Producenci: Twoja branża przechodzi proces cyfrowej transformacji — utrzymaj pozycję lidera i zwiększ rentowność dzięki zastosowaniu rozwiązania do analizy)Manufacturers: Your industry is going through a digital transformation - Maintain leadership by leveraging analytics to maximize profitability
Autorzy: Jon Thompson (Blue Margin) i Jim Pastor (Elgin Fastener Group)by Jon Thompson from Blue Margin and Jim Pastor from Elgin Fastener Group
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Visualize public or private datasets with the new Power BI and data.world connector (Wizualizacja publicznych i prywatnych zestawów danych za pomocą nowego łącznika Power BI i data.world)Visualize public or private datasets with the new Power BI and data.world connector
Patrick McGarry i Miguel Martinezby Patrick McGarry and Miguel Martinez
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Boost Your BI with Location Intelligence (Udoskonalaj analizę biznesową dzięki analizie lokalizacji)Boost Your BI with Location Intelligence
Autorzy: Scott Ball (Esri) i Enrique Plaza (Microsoft)by Scott Ball from Esri and Enrique Plaza from Microsoft
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

5 Habits of a Successful Trend Curator - Rohit Bhargava (5 nawyków skutecznego kuratora trendów — Rohit Bhargava)5 Habits of a Successful Trend Curator - Rohit Bhargava
Autor: Rohit Bhargava (Non-Obvious)by Rohit Bhargava from Non-Obvious
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

SpołecznośćCommunity

Power BI Tricks, Tips and Tools from the owners of PowerBI.Tips (Wskazówki, porady i narzędzia związane z usługą Power BI od właścicieli witryny PowerBI.Tips)Power BI Tricks, Tips and Tools from the owners of PowerBI.Tips
Autorzy: Mike Carlo i Seth Bauerby Mike Carlo and Seth Bauer
Obejrzyj terazWatch now

Storytelling with your data and Power BI (Opowiadanie historii przy użyciu danych i usługi Power BI)Storytelling with your data and Power BI
Autor: Tristan Malherbeby Tristan Malherbe
Obejrzyj terazWatch now

Practical DAX for Power BI (Praktyczny język DAX dla usługi Power BI)Practical DAX for Power BI
Autor: Phil Seamarkby Phil Seamark
Obejrzyj terazWatch now

Developing with Power BI Embedding – The April 2018 Update (Programowanie przy użyciu funkcji osadzania w usłudze Power BI — aktualizacja z kwietnia 2018 r.)Developing with Power BI Embedding – The April 2018 Update
Autor: Ted Pattisonby Ted Pattison
Obejrzyj terazWatch now

Power BI security deep dive (Szczegółowe informacje o zabezpieczeniach w usłudze Power BI)Power BI security deep dive
Autor Kasper de Jongeby Kasper de Jonge
Obejrzyj terazWatch now

Ask a Partner: Developing Custom Visuals for Power BI (Pytania do partnera: tworzenie niestandardowych wizualizacji dla usługi Power BI)Ask a Partner: Developing Custom Visuals for Power BI
Autor: Ted Pattisonby Ted Pattison
Obejrzyj terazWatch now

Tematy zaawansowaneAdvanced Topics

Advanced Analytics with Excel and Power BI (Analiza zaawansowana w programie Excel i usłudze Power BI)Advanced Analytics with Excel and Power BI
Autorzy: Nagasaikiran Kambhampati i Miguel Martinezby Nagasaikiran Kambhampati and Miguel Martinez
Zarejestruj się, aby oglądaćRegister to watch
Pobierz pakiet startowy analizy początkowej do zastosowaniaDownload the Advanced Analytics Starter Kit to follow along

Seria seminariów internetowych dotyczących struktury wdrażania usługi Power BIPower BI adoption framework webinar series
Autorzy: Manu Kanwarpal i Paul Henwoodby Manu Kanwarpal and Paul Henwood
Zarejestruj się i obejrzyj teraz — Część 1 — wdrażanie: wdrażanie kultury opartej na danychRegister and watch now - Part 1 - Adoption: Adopt a data-driven culture
Zarejestruj się i obejrzyj teraz — Część 2 — ład: zarządzanie użyciem usługi Power BIRegister and watch now - Part 2 - Governance: Govern your Power BI usage
Zarejestruj się i obejrzyj teraz — Część 3 — zarządzanie usługą: szczegółowe informacje na temat zarządzania usługą Power BIRegister and watch now - Part 3 - Service Management: Power BI Service Management Insights
Zarejestruj się i obejrzyj teraz — Część 4 — zabezpieczenia: zabezpieczanie danych przy użyciu usługi Power BIRegister and watch now - Part 4 - Security: Keeping your data secure with Power BI
Zarejestruj się i obejrzyj teraz — Część 5 — wprowadzanie: pomyślnie wprowadzanie usługi Power BIRegister and watch now - Part 5 - Rollout: Successfully rolling out Power BI

Seria seminariów internetowych dotyczących usługi Office 365 dla specjalistów ds. finansówOffice 365 Finance Pros Webinar Series
Autorzy: Mark Traverso, Carlos Otero, Johnnie Thomas, Amanda Cofsky i Miguel Martinezby Mark Traverso, Carlos Otero, Johnnie Thomas, Amanda Cofsky and Miguel Martinez
Zapoznaj się z poradami, wskazówkami i najlepszymi rozwiązaniami, które pozwolą Ci osiągać więcej w codziennej pracy dzięki usłudze Office 365.Learn tips, tricks & best practices to achieve more in your day-to-day work using Office 365.
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Be a Full Stack Power BI Jedi – A walkthrough of Power BI most advanced features through Star Wars data (Bądź jak rycerz Jedi pełnego stosu w usłudze Power BI — przewodnik po najbardziej zaawansowanych funkcjach usługi Power BI z użyciem danych z Gwiezdnych wojen)Be a Full Stack Power BI Jedi – A walkthrough of Power BI most advanced features through Star Wars data
Autor: Gil Ravivby Gil Raviv
Obejrzyj terazWatch now

How to Implement a Successful Data Governance Strategy That Makes Your Organization More Secure (Jak wdrożyć skuteczną strategię zarządzania danymi, która zwiększy bezpieczeństwo organizacji)How to Implement a Successful Data Governance Strategy That Makes Your Organization More Secure
Autor: Ajay Anandanby Ajay Anandan
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Accelerating modern BI adoption with Power BI Premium (Przyspieszanie adaptacji nowoczesnej analizy biznesowej w usłudze Power BI Premium)Accelerating modern BI adoption with Power BI Premium
Autorzy: Sirui Sun i Miguel Martinezby Sirui Sun and Miguel Martinez
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Co nowego i interesującego w kwestii serwera raportów usługi Power BIWhat's new and exciting in Power BI Report Server
Autorzy: Riccardo Muti, Chris Finlan i Chinmay Joshiby Riccardo Muti, Chris Finlan and Chinmay Joshi
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

How Microsoft does Power BI (W jaki sposób firma Microsoft zarządza usługą Power BI)How Microsoft does Power BI
Autor: Kirkland Barrettby Kirkland Barrett
Zarejestruj się i obejrzyj terazRegister and watch now

Zobacz takżeSee also

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community