Korzystanie z encji i wypełniania gniazd w botach Power Virtual Agents w aplikacji Teams

Wybierz wersję usługi Power Virtual Agents, której używasz, w tym miejscu:

Encje w czatbotach umożliwiają przechowywanie informacji w podobnych grupach.

Jednym z podstawowych aspektów rozumienia języka naturalnego (który umożliwia czatbotom zrozumienie naturalnego sposobu mówienia użytkownika) jest zidentyfikowanie encji w dialogu z użytkownikiem.

Encję można traktować jako jednostkę informacji reprezentującą pewien typ obiektu ze świata rzeczywistego, taki jak numer telefonu, kod pocztowy, miejscowość lub nawet imię i nazwisko osoby. Dzięki wiedzy oferowanej przez encje boty mogą inteligentnie rozpoznawać istotnych informacji wprowadzonych przez użytkownika i zapisywać je w celu późniejszego użycia.

Korzystanie z encji może pomóc rozwijać czynności, które mogą wykonywać czatboty, oraz zwiększyć stopień oddziaływania czatbota na inne osoby.

Jeśli interesuje Cię korzystanie z encji, przeczytaj dokumentację usługi Power Virtual Agents w trybie online dotyczącą encji.

Encje w aplikacji Power Virtual Agents w rozwiązaniu Teams mają te same funkcje jak encje w aplikacji online i znajdują się w bocznym menu nawigacji:

Menu encji w aplikacji Teams zawiera ikonę pola i jest oznaczone etykietą Encje