WprowadzenieGetting started

Informacje o tym, czym jest usługa PowerApps oraz omówienie jej elementów oprogramowania i powiązanych technologii.Understand what PowerApps is - its software elements, and related technologies. Omówienie różnych sposobów tworzenia aplikacji i informacje dotyczące generowania aplikacji na podstawie listy programu SharePoint.Look at the different ways you can create apps, and generate an app from a SharePoint list.