Jak zweryfikować dane wejściowe parametru

Ta sekcja zawiera przykłady, które pokazują, jak zweryfikować dane wejściowe parametrów przy użyciu różnych atrybutów w celu zaimplementowania reguł weryfikacji.

W tej sekcji

Jak zweryfikować argument za pomocą skryptu Opisuje sposób weryfikowania zestawu argumentów przy użyciu atrybutu ArgumentSet.

Jak zweryfikować zestaw argumentów Opisuje sposób weryfikowania zestawu argumentów przy użyciu atrybutu ArgumentSet.

Jak zweryfikować zakres argumentów Opisuje sposób sprawdzania poprawności zakresu argumentów przy użyciu atrybutu ArgumentRange.

Jak zweryfikować wzorzec argumentu Opisuje sposób sprawdzania poprawności wzorca argumentu przy użyciu atrybutu ArgumentPattern.

Jak zweryfikować długość argumentu Opisuje sposób sprawdzania długości argumentu przy użyciu atrybutu ArgumentLength.

Jak zweryfikować liczbę argumentów Opisuje sposób sprawdzania poprawności liczby argumentów przy użyciu atrybutu ArgumentCount.

Sposób zadeklarowania parametru może mieć wpływ na walidację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak zadeklarować parametry polecenia cmdlet.

Odwołanie

Zobacz też

Pisanie polecenia cmdlet programu Windows PowerShell