ValidateRange, deklaracja atrybutu

ValidateRange atrybut określa minimalne i maksymalne wartości (zakres) argumentu parametru polecenia cmdlet. Ten atrybut może być również używany przez Windows PowerShell funkcji.

Składnia

[ValidateRange(object minRange, object maxRange)]

Parametry

MinRange(System.Object) Wymagane. Określa minimalną dozwoloną wartość.

MaxRange(System.Object) Wymagane. Określa maksymalną dozwoloną wartość.

Uwagi

  • Środowisko Windows PowerShell uruchomieniowe zgłasza błąd konstrukcji, gdy wartość parametru MinRange jest większa niż wartość MaxRange parametru.

  • Środowisko Windows PowerShell uruchomieniowe zgłasza błąd weryfikacji w następujących warunkach:

    • Gdy wartość argumentu jest mniejsza niż MinRange limit lub większa niż MaxRange limit.

    • Gdy argument nie jest tego samego typu co parametry MinRange MaxRange i .

  • Atrybut ValidateRange jest definiowany przez klasę System.Management.Automation.Validaterangeattribute.

Zobacz też

System.Management.Automation.Validaterangeattribute

Pisanie polecenia cmdlet programu Windows PowerShell