Name, element — Control, Controls, View (format)Name Element for Control for Controls for View (Format)

Określa nazwę formantu.Specifies the name of the control.

Configuration — element (format) ViewDefinitions element (format) widok elementu (format) kontrolki element (format) element kontrolki dla kontrolek do wyświetlenia (format) element formantu do wyświetlenia (format)Configuration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) Controls Element (Format) Control Element for Controls for View (Format) Name Element for Control for View (Format)

SkładniaSyntax

<Name>ControlName</Name>

Atrybuty i elementyAttributes and Elements

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny Name elementu.The following sections describe attributes, child elements, and the parent element of the Name element.

AtrybutyAttributes

Brak.None.

Elementy podrzędneChild Elements

Brak.None.

Elementy nadrzędneParent Elements

ElementElement OpisDescription
Element formantu dla formantów dla widoku (format)Control Element for Controls for View (Format) Definiuje kontrolkę, która może być używana przez widok i nazwę, która jest używana do odwoływania się do formantu.Defines a control that can be used by the view and the name that is used to reference the control.

Wartość tekstowaText Value

Określ nazwę, która jest używana do odwoływania się do formantu.Specify the name that is used to reference the control.

UwagiRemarks

Nazwa określona w tym miejscu może być używana w następujących elementach do odwoływania się do tej kontrolki.The name specified here can be used in the following elements to reference this control.

Zobacz teżSee Also

GroupBy, element — View (format)GroupBy Element for View (Format)

ExpressionBinding, element — CustomItem, Controls, View (format)ExpressionBinding Element for CustomItem for Controls for View (Format)

Element formantu dla formantów dla widoku (format)Control Element for Controls for View (Format)

Pisanie pliku formatującego programu PowerShellWriting a PowerShell Formatting File