Jak dodać notatki do tematu pomocy dotyczącego polecenia cmdlet

W tej sekcji opisano sposób dodawania sekcji UWAGI do tematu pomocy dotyczącej polecenia cmdlet programu PowerShell. Sekcja UWAGI służy do wyjaśniania szczegółów, które nie mieszczą się łatwo w innych sekcjach ze strukturą, takich jak bardziej szczegółowe wyjaśnienie parametru. Ta zawartość może zawierać komentarze dotyczące sposobu działania polecenia cmdlet z określonym dostawcą, niektóre unikatowe, ale ważne, zastosowania polecenia cmdlet lub sposoby uniknięcia możliwych błędów.

Sekcja NOTES jest definiowana przy użyciu jednego <maml:alertset> węzła. Nie ma żadnych ograniczeń liczby notatek, które można dodać do sekcji Notatki. Dla każdej notatki dodaj parę <maml:alert> tagów do <maml:alertset> węzła. Zawartość każdej notatki jest dodawana w ramach zestawu <maml:para> tagów. Użyj pustych <maml:para> tagów do odstępów.

<maml:alertSet>
 <maml:title>Optional title for Note</maml:title>
 <maml:alert>
  <maml:para>Note 1</maml:para>
  <maml:para>Note a</maml:para>
 </maml:alert>
 <maml:alert>
  <maml:para>Note 2</maml:para>
 </maml:alert>
</maml:alertSet>