Jak przygotować pliki CAB aktualizowalnej pomocyHow to Prepare Updatable Help CAB Files

W tym temacie wyjaśniono zawartość i użycie plików cabinet (1) w programie Windows PowerShell aktualizowalnej pomocy.This topic explains the contents and use of cabinet (1) files in Windows PowerShell Updatable Help.

Ta sekcja zawiera następujące tematy.This section includes the following topics.

Zobacz teżSee Also

Obsługa aktualizowalnej pomocySupporting Updatable Help