Przykłady kodu GetProc01GetProc01 Code Samples

Poniżej przedstawiono przykłady kodu dla przykładowego polecenia cmdlet GetProc01.Here are the code samples for the GetProc01 sample cmdlet. Jest to podstawowy Get-Process przykład polecenia cmdlet opisany podczas tworzenia pierwszego polecenia cmdlet.This is the basic Get-Process cmdlet sample described in Creating Your First Cmdlet. Get-ProcessPolecenie cmdlet jest przeznaczone do pobierania informacji o wszystkich procesach uruchomionych na komputerze lokalnym.A Get-Process cmdlet is designed to retrieve information about all the processes running on the local computer.

Pełny przykładowy kod można znaleźć w następujących tematach.For complete sample code, see the following topics.

JęzykLanguage TematTopic
C#C# Przykładowy kod GetProc01 (C#)GetProc01 (C#) Sample Code
VB.NETVB.NET Przykładowy kod GetProc01 (VB.NET)GetProc01 (VB.NET) Sample Code

Zobacz teżSee Also

Windows PowerShell — przewodnik programistyWindows PowerShell Programmer's Guide

Windows PowerShell SDKWindows PowerShell SDK