DisableDebugConfiguration — metodaDisableDebugConfiguration method

Wyłącza debugowanie zasobów DSC.Disables DSC resource debugging.

SkładniaSyntax

uint32 DisableDebugConfiguration();

ParametryParameters

Ta metoda nie ma parametrów.This method has no parameters.

Wartość zwracanaReturn value

Zwraca zero dla sukcesu; w przeciwnym razie zwraca kod błędu.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

UwagiRemarks

Jest to metoda statyczna.This is a static method.

WymaganiaRequirements

Plik MOF: DscCore. MOFMOF: DscCore.mof

Przestrzeń nazw: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zobacz takżeSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager