Zakręcony kod

Published: March 26, 2004 | Updated: March 18, 2005

Download
Download Zakrecony kod.doc
168 KB
Microsoft Word file
Download Kod do tego artykułu
43 KB
Text file

Wprowadzenie

Jedną z reklamowanych zalet Microsoft® .NET Framework jest to, że środowisko to ułatwia programowanie - nie tylko programowanie dla Internetu, ale tworzenie aplikacji w ogóle. Niektórzy twierdzą, że jest to cecha przereklamowana. Biblioteka .NET Framework Class Library (FCL), zapewniająca API wykorzystywane przez zarządzane aplikacje, jest tak bogata i szeroka, że zadania, których kod w aplikacjach niezarządzanych zajmuje setki linii, można zapisać w jednej lub dwóch liniach kodu zarządzanego. Jeśli nie wierzysz, zapoznaj się z przykładem, porównującym wyświetlanie pliku JPEG w zwykłej aplikacji dla systemu Windows oraz w aplikacji wykorzystującej .NET Framework. Przykład znajduje się pod adresem http://samples.gotdotnet.com/quickstart/winforms/doc/WinformsGDIPlus.aspx.
Ponieważ .NET Framework daje do dyspozycji tak ogromną bibliotekę klas, można by pomyśleć, że środowisko to daje dużo mniej możliwości wykazania się pomysłowym programistom, stosującym niekonwencjonalne rozwiązania. Jednak jest zupełnie inaczej - to właśnie bogactwo .NET Framework sprawia, że nowe możliwości pojawiają się na każdym kroku. W artykule tym znajduje się pięć przykładowych programów, mogących zainspirować programistów ASP.NET i podsunąć im nowe pomysły. Zaczerpnąłem je z mojego prywatnego zbioru sztuczek programistycznych ASP.NET. Mam nadzieję, że okażą się przydatne również dla was.

 

Lokalizacja aplikacji internetowych przez dodanie zaledwie 10 linii kodu

Aplikacje ASP.NET - jak wszystkie zarządzane aplikacje - oparte są na klasach biblioteki .NET FCL. Wiele metod FCL uwzględnia dane kulturowe. Na przykład metoda DateTime.ToShortDateString wykorzystuje informacje kulturowe, aby odpowiednio sformatować łańcuch daty. Metoda String.Format korzysta z danych kulturowych przy formatowaniu wartości walutowych i innych łańcuchów danych numerycznych. Jeśli utworzysz obiekt CultureInfo, reprezentujący odpowiednią kulturę i przypiszesz go do właściwości CurrentCulture wątku wywołującego, to metody uwzględniające dane kulturowe będą odpowiednio formatować dane wyjściowe.
Aplikacje internetowe mogą obsługiwać żądania od użytkowników z całego świata. Aplikacje ASP.NET mogą przetwarzać informacje związane z preferowaną kulturą, umieszczane w nagłówkach Accept-Language, które towarzyszą żądaniom HTTP. Informacje znajdujące się w tych nagłówkach przekazywane są poprzez właściwość UserLanguages obiektu Request.

Ciąg dalszy artykułu w dokumencie do pobrania (Plik *.doc 168 KB) (8 stron)