EKSTREMALNE PROGRAMOWANIE W ASP.NET

Download
Download ekstremalne programowanie w aspnet.doc
194 KB
Microsoft Word file
Download ekstremalne programowanie w aspnet.docx
109 KB
Microsoft Word file

Fritz Onion

Microsoft Corporation

Streszczenie: W tym artukule dowiemy się jak wbudować Silverlight w kontrolki ASP.NET.
Objętość dokumentu po wydrukowaniu — około 13 stron.

Spis treści

  • Wprowadzenie
  • Stosowanie Silverlight
  • Utworzenie własnej kontrolki Silverlight

  • ASP.NET AJAX i IScriptControl

  • Kontrolki asp:Xaml i asp:Media

Wprowadzenie

Wielu programistów ASP.NET na całym świecie zastanawia się, w jaki sposób i gdzie wykorzystać Silverlight™ w swoich aplikacjach. Odpowiedź nie jest prosta, ponieważ istnieje wiele możliwych rozwiązań. Kontrolka Silverlight może być jedynym elementem strony, zawierającym całą jej treść. Inne, bardziej prawdopodobne rozwiązanie, to wybranie fragmentów strony, które najbardziej zyskają na wzbogaceniu ich z zastosowaniem Silverlight, wykorzystanie zaawansowanych elementów interfejsu użytkownika tam, gdzie są najbardziej potrzebne i pozostawienie całej struktury aplikacji bez większych zmian.
To drugie podejście jest czasem nazywane uzupełnianiem strony o „wyspy bogactwa”. Dzięki Silverlight, wyspy te mogą współpracować z otaczającą je treścią z wykorzystaniem skryptów i procedur obsługi zdarzeń.
W artykule tym omówię techniki budowy własnych kontrolek serwerowych zawierających elementy Silverlight. Wbudowanie treści Silverlight we własne kontrolki ASP.NET ma kilka zalet, które sprawiają, że jest to bardzo interesująca technika. Ten sposób integracji Silverlight jest równie łatwy, jak stosowanie kontrolek serwerowych, co znacznie podnosi szanse popularyzacji tej techniki. Sposób tworzenia procedur obsługi zdarzeń, ustawiania właściwości i wywoływania metod kontrolki Silverlight jest taki sam, jak każdej innej kontrolki. Podejście to pozwala także uniknąć zaśmiecania strony kodem JavaScript, potrzebnym do obsługi Silverlight, co z kolei upraszcza wdrażanie i konserwowanie budowanych w ten sposób aplikacji.

Ciąg dalszy artykułu w dokumencie do pobrania (Plik *.doc 194 KB), (Plik *.docx 109 KB)

Kod dostępny do pobrania: ExtremeASPNET2008_01.exe(Plik *.exe 700 KB)