Nowe funkcje w Office SharePoint Server z punktu widzenia programisty

By Ted Pattison

Download
Download Gathering MOSS.doc
309 KB
Microsoft Word file

Microsoft Corporation

Artykuł powstał w oparciu o przedpremierową wersję produktów Microsoft Office System 2007. Każda z przedstawionych tu informacji może ulec zmianie.

Streszczenie:

W artykule poruszono następujące zagadnienia:

 • budowanie portali z użyciem MOSS 2007 i WSS 3.0

 • dostawcy usług współdzielonych, profile użytkowników, przeszukiwanie portali

 • integracja z BDC i systemami zaplecza

 • zarządzanie witrynami, inteligencją biznesową i danymi przedsiębiorstwa

Spis treści

 • Tworzenie witryn portali MOSS 2007

 • Dostawcy usług współdzielonych

 • Profile użytkowników

 • Wyszukiwanie w MOSS 2007

 • Integracja katalogu danych biznesowych

 • Zarządzanie treścią

 • Funkcje związane z inteligencją biznesową

 • Zarządzanie dokumentami i procesami biznesowymi

 • Usługi InfoPath Forms Services

 • ECM i usługa rejestracji pojedynczej

 • Podsumowanie

Wprowadzenie

Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007 to nowa generacja funkcji portalowych i wyszukiwania, znanych już z produktu SharePoint® Portal Server (SPS) 2003. Funkcjonalność Office SharePoint Server jest jednak o wiele bogatsza. Zespół programistyczny Office znacznie rozwinął także inne elementy produktu, rozbudowując MOSS 2007 o dodatkowe funkcje związane z zarządzaniem treścią, zarządzaniem dokumentami i zapisami, integracją procesów biznesowych i formularzy oraz z inteligencją biznesową. W artykule tym zamieściłem opis podstawowej architektury MOSS 2007 oraz przedstawiłem możliwości, jakie stoją przed programistami w zakresie budowy witryn, portali i rozwiązań biznesowych.

Jedną z najbardziej interesujących dla programistów cech MOSS jest fakt, że produkt ten został zbudowany w oparciu o Windows® SharePoint Services (WSS) 3.0 i ASP.NET 2.0. Portale MOSS 2007 tworzone są z wykorzystaniem funkcji i definicji witryn WSS oraz dobrze znanych komponentów ASP.NET, takich jak wzorce stron (Master Pages) i składniki Web Part. Oznacza to, że rozwiązania MOSS mogą być łatwo rozbudowywane z użyciem komponentów ASP.NET, takich jak kontrolki działające po stronie serwera czy składniki Web Part, a także własnych komponentów wykorzystujących takie funkcje Windows Server System, jak definicje list, biblioteki dokumentów, procedury obsługi zdarzeń i przepływy zadań.

Warto zwrócić uwagę na poziom integracji pomiędzy MOSS 2007 a WSS 3.0. Wprowadzenie wielu nowych funkcji w MOSS stało się możliwe wyłącznie dzięki rozszerzeniu funkcjonalności WSS o obsługę wzorców stron (Master Pages), typów zawartości, wersjonowania i przepływów zadań.

Dla programisty ważne jest też ustalenie oczekiwań w zakresie czynności, jakie trzeba wykonać w celu przygotowania i uruchomienia rozwiązania MOSS. W odróżnieniu od większości projektów programistycznych, opracowanie projektu opartego na MOSS nie wymaga rozpoczęcia prac od uruchomienia Microsoft® Visual Studio®. W niektórych przypadkach przygotowanie i wdrożenie rozwiązania nie wymaga napisania nawet linijki kodu! Podejście to znacznie różni się od tworzenia witryn bezpośrednio na platformie ASP.NET, gdzie uruchomienie nawet najprostszej witryny wymaga użycia Visual Studio.

Zespół programistyczny Microsoft Office postawił na filozofię tworzenia rozwiązań biznesowych MOSS metodą „składania i konfigurowania”. Po określeniu, które funkcje i usługi MOSS będą potrzebne, programista tworzy nową witrynę portalu i unika części prac programistycznych, konfigurując usługi za pośrednictwem przeglądarki internetowej i stron administracyjnych. Powodzenie projektu rozwoju rozwiązania opartego na MOSS zależy od umiejętności przyjęcia metody tworzenia poprzez składanie i konfigurowanie gotowych elementów.

Z pewnością w niektórych przypadkach metoda ta nie będzie się sprawdzała. Wtedy należy z powrotem „wejść w skórę” programisty, uruchomić Visual Studio 2005 i utworzyć niezbędne niestandardowe komponenty, opisane w dalszej części artykułu.

Ciąg dalszy artykułu w dokumencie do pobrania (Plik *.doc 309 KB)