Użyj Power BI z Microsoft Dynamics 365

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Uwaga

Poniższe informacje dotyczą Dynamics 365 przed Dynamics 365 (online), wersja 9.0. Aby zapoznać się z najnowszą dokumentacją, zobacz Użyj Power BI.

Usługa w chmurze Power BI dla Office 365 współpracuje z Microsoft Dynamics 365, aby zapewnić rozwiązanie pozwalające samodzielnie przeprowadzać analizy.Power BI automatycznie odświeża wyświetlane dane Microsoft Dynamics 365 (online). Dzięki programowi Power BI Desktop lub Microsoft Office Excel Power Query służącemu do sporządzania raportów oraz Power BI służącemu do dzielenia się pulpitami nawigacyjnymi i odświeżania danych z Microsoft Dynamics 365 (online), personel działu sprzedaży, marketingu i usług w Twojej organizacji ma doskonały nowy sposób pracy z danymi Dynamics 365.

W tym temacie

Rozpocznij korzystanie z Microsoft Power BI z Microsoft Dynamics 365 (online)

Osadź wizualizacje Power BI na osobistych pulpitach nawigacyjnych

Użyj Power BI Desktop, aby połączyć się bezpośrednio z wystąpieniem Microsoft Dynamics 365 (online)

Użyj Power BI z Microsoft Dynamics 365 (wersja lokalna)

Rozpocznij korzystanie z Microsoft Power BI z Microsoft Dynamics 365 (online)

Pakiety zawartości Microsoft Dynamics 365 dla usługi w chmurze Power BI pozwalają na łatwe uzyskiwanie dostępu i analizowanie danych dotyczących sprzedaży, usług i marketingu.

Aby utworzyć pulpit nawigacyjny Power BI za pomocą pakietu zawartości, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, przeprowadź rejestrację w Microsoft Power BI.

 2. Po zarejestrowaniu się w Power BI, w obszarze Zestawy danych kliknij Pobierz dane, w Usługi kliknij Pobierz, a następnie wybierz z poniższych pakietów zawartości.

  • Menedżer działu sprzedaży Microsoft Dynamics 365 (online)

  • Menedżer działu obsługi Microsoft Dynamics 365 (online)

  • Microsoft Dynamics Marketing

 3. W przypadku Dyrektora ds. Sprzedaży i Kierownika działu obsługi klienta wprowadź adres URL wystąpienia Microsoft Dynamics 365 (online), taki jak https://OrganizationName.crm.dynamics.com, gdzie OrganizationName to nazwa organizacji Twojego wystąpienia Microsoft Dynamics 365 (online), a następnie kliknij Dalej.

  Uwaga

  Jeśli centrum danych jest poza Ameryką Północną nazwa domeny crm.dynamics.com może być inna, np. crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com itd. Aby znaleźć nazwę domeny, w aplikacji sieci Web Dynamics 365 przejdź do Ustawienia > Dostosowania > Zasoby dla programistów. Wymienione adresy URL wskażą prawidłową nazwę domeny.

  W przypadku pakietu zawartości Marketing wprowadź adres URL taki jak https://OrganizationName.crm.dynamics.com, gdzie OrganizationName to nazwa organizacji Twojego wystąpienia Microsoft Dynamics 365 (online), i kliknij Dalej.

 4. W Metoda uwierzytelniania, wybierz oAuth2.

 5. Dane Twojej organizacji Microsoft Dynamics 365 (online) są importowane, i dostępnych staje się kilka wizualizacji.

Porada

Jeśli wybrany przez Ciebie pakiet zawartości nie otwiera się w przeglądarce sieci Web, w lewym okienku obszaru roboczego Power BI kliknij pakiet zawartości w Pulpity nawigacyjne.

Pakiety zawartości dostępne do pobrania.

Pakiety zawartości Microsoft Dynamics 365 obsługują domyślne gotowe encje. Możesz dostosować następujące pakiety zawartości pobierając plik .PBIX, a następnie używając Power BI Desktop, aby dostosować pakiet zawartości przed przesłaniem go do usługi Power BI.

Szablon Raportu usługi Power BI dla Connected Field Service for Microsoft Dynamics 365 umożliwia użytkownikom publikowanie raportu Power BI, w którym są wyświetlane przesyłane na żywo sygnały z podłączonych urządzeń.

Więcej informacji na temat sposobu konfigurowania pakietów zawartości można znaleźć w Customize Microsoft Dynamics 365 Power BI content packs.

Osadź wizualizacje Power BI na osobistych pulpitach nawigacyjnych

Zanim użytkownicy będą mogli osadzić wizualizacje Power BI na osobistych pulpitach nawigacyjnych, należy włączyć ustawienia obejmujące całą organizację.

Uwaga

Ta funkcja została po raz pierwszy wprowadzona w CRM Online 2016, aktualizacja 1.

Domyślnie osadzanie wizualizacji Power BI jest wyłączone i musi zostać włączone, zanim użytkownicy będą mogli osadzać je na osobistych pulpitach nawigacyjnych.

Włącz wizualizacje Power BI w organizacji

 1. Zaloguj się w Microsoft Dynamics 365 jako użytkownik z rolą zabezpieczeń Administrator systemu.

 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Administracja > Ustawienia systemu.

 3. Na karcie Raportowanie w opcji Zezwól na osadzanie wizualizacji Power BI wybierz Tak, aby włączyć i Nie, aby wyłączyć.

 4. Kliknij przycisk OK.

Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu kafelków Power BIdo osobistych pulpitów nawigacyjnych w Microsoft Dynamics 365, zobacz Osadź kafelki Power BI na osobistym pulpicie nawigacyjnym.

Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu pulpitów nawigacyjnych Power BIdo osobistych pulpitów nawigacyjnych w Microsoft Dynamics 365, zobacz Dodaj pulpit nawigacyjny Power BI na osobistym pulpicie nawigacyjnym.

Użyj Power BI Desktop, aby połączyć się bezpośrednio z wystąpieniem Microsoft Dynamics 365 (online)

Możesz się połączyć z Microsoft Dynamics 365 (online) z Power BI Desktop, aby tworzyć raporty niestandardowe Dynamics 365 i pulpity nawigacyjne do użytku z usługą Power BI.

Wymagania

 • Rejestracja usługi Power BI

 • Power BI Desktop.

 • Wystąpienie Microsoft Dynamics 365 (online)

Połącz z programem Dynamics 365 (wersja online)

 1. Uruchom program Power BI Desktop.

 2. Na karcie Narzędzia główne, kliknij Pobierz dane, a następnie kliknij Więcej.

 3. Z listy Pobierz dane wybierz Dynamics 365 Online.

 4. Wprowadź adres URL punktu końcowego OData Dynamics 365 (wersja online). Powinno to wyglądać podobnie do tego adresu URL, gdzie OrganizationName to nazwa Twojej organizacji Dynamics 365 (wersja online), a v8.1 to wersja. Kliknij przycisk OK.

  https://OrganizationName.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

  Porada

  Można znaleźć adres URL punktu końcowego OData w kliencie sieci Web Microsoft Dynamics 365. Przejdź do Ustawienia > Dostosowania > Zasoby dla programistów i zlokalizuj adres URL w ramach Interfejs API usług Web.

 5. W dialogu Uzyskaj dostęp do kanału OData kliknij Konto organizacji, a następnie kliknij Połącz.

  Uwaga

  Jeśli nie jesteś zalogowany w swoim wystąpieniu Microsoft Dynamics 365 (online), kliknij Zaloguj w dialogu Uzyskaj dostęp do kanału OData zanim klikniesz Połącz.

 6. Tabele encji bazy danych organizacji pojawiają się w oknie Nawigator Power BI Desktop. Można wybrać zarówno encje domyślne jak i niestandardowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia raportów z Power BI Desktop, zobacz Obsługa Power BI: Widok raportu w Power BI Desktop.

  Tabele Wybierz encję

  Porada

  Podobnych kroków można użyć, aby nawiązać połączenie z Microsoft Dynamics 365 (online) za pomocą Power Query Microsoft Office Excel Power, wybierając Z innych źródeł na karcie Power Query w Excel.

Użyj Power BI z Microsoft Dynamics 365 (wersja lokalna)

Można użyć Power BI z Dynamics 365 (wersja lokalna), aby utworzyć i opublikować bogate wizualizacje, które są dostępne z dowolnego miejsca.

Wymagania

 • Windows Server 2012 R2 z AD FS 3.0 (wymagane dla Wdrożenie internetowe.

 • Dla IFD, OAuth musi być włączona na Microsoft Dynamics 365 Server. Ten krok został opisany w poniższej sekcji.

 • Konto Microsoft Power BI.

Uwaga

Zaplanowane odświeżenie raportów nie jest obsługiwane z zestawami danych Dynamics 365 (wersja lokalna), które są publikowane w usłudze Power BI. Można odświeżyć raporty w Microsoft Power BI Desktop lub Microsoft Office Excel , a następnie przesłać raporty do usługi Power BI.

Konfiguruj Microsoft Dynamics 365 (lokalnie) dla Power BI

 1. Jeśli łączysz się z wdrożeniem Dynamics 365 (wersja lokalna) wewnętrznie, (nie za pomocą IFD), przejdź do kroku 4.

  Jeśli wdrożenie skonfigurowano dla IFD, włącz OAuth na Microsoft Dynamics 365 Server. Aby to zrobić, otwórz okno Windows PowerShell i uruchom poniższe polecenia PowerShell.

  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
  $fedurl = Get-CrmSetting -SettingType ClaimsSettings
  $fedurl.FederationProviderType = 1
  Set-CrmSetting $fedurl
  
 2. Po uruchomieniu poprzednich poleceń należy ponownie uruchomić program IIS. W oknie polecenia wpisz polecenie IISReset i naciśnij klawisz ENTER.

 3. Zarejestruj klienta Power BI Desktop OAuth 2.0 przy użyciu programu ADFS. Aby to zrobić, otwórz okno Windows PowerShell i uruchom następujące polecenie PowerShell na komputerze, na którym uruchamiasz Power BI Desktop, który będzie służyć do publikowania raportów do usługi Power BI.

  Add-AdfsClient -ClientId "a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d" -Name "Microsoft Power BI" -RedirectUri @("https://de-users-preview.sqlazurelabs.com/account/reply/", "https://preview.powerbi.com/views/oauthredirect.html") -Description "ADFS OAuth 2.0 client for Microsoft Power BI"
  
 4. W Power BI Desktop zaloguj się do Power BI, a następnie użyj standardowego łącznika OData Feed, aby się połączyć z systemem Dynamics 365 (wersja lokalna) za pomocą uwierzytelniania Windows lub OAuth. Aby to zrobić...

  1. Połącz się ze źródłem danych w Power BI Desktop lub Excel za pomocą złącza OData Feed.

   • Dla wdrożeń wewnętrznych (non-IFD) wprowadź adres URL dla OData Feed podobny do https://server/crmorganization/api/data/vn.0, gdzie server/crmorganization to ścieżka aplikacji sieci Web dla organizacji Microsoft Dynamics 365 a vn.0 to wersja Microsoft Dynamics 365, taka jak v8.0 dla Microsoft Dynamics 365. Na przykład https://contoso1/contosocrm/api/data/v8.0.

    Po wyświetleniu monitu, aby zalogować się dla uzyskania dostępu do OData Feed, wybierz Windows z listy typów uwierzytelniania, a następnie wprowadź swoje poświadczenia Dynamics 365 (wersja lokalna).

   • W przypadku wdrożeń IFD wprowadź adres URL dla OData Feed podobny do https://[organization_URI]/api/data/vn.0, gdzie organization_URI to pełna nazwa domeny dostępnej przez Internet a vn.0 to wersja Microsoft Dynamics 365, taka jak v8.0 dla Microsoft Dynamics 365. Na przykład, organizacja Contoso ma następujący adres URL: https://crmweb.contoso.com/api/data/v8.0.

    Po wyświetleniu monitu, aby zalogować się dla uzyskania dostępu do OData Feed, wybierz Konto organizacji z listy typów uwierzytelniania, a następnie wprowadź swoje poświadczenia Dynamics 365 (wersja lokalna).

 5. Tabele baz danych organizacji są ładowane i możesz z nich tworzyć raporty.

 6. Publikuj raporty do Power BI i twórz pulpity nawigacyjne.

 7. Odświeżaj swoje raporty, publikując je ponownie regularnie z Power BI Desktop lub Excel.

Zobacz też

Rozszerzanie Dynamics 365 za pomocą integracji i rozwiązań

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie