SharePoint - Wstęp  Udostępnij na: Facebook

Autor: Artur Żarski

Opublikowano: 2010-10-04

Microsoft Office SharePoint Server to rozwiązanie, które za pomocą wbudowanych funkcji pozwala na tworzenie zaawansowanych rozwiązań portalowych dla intranetu, extranetu oraz Internetu. Microsoft Office SharePoint Server, w skrócie MOSS, SPS, SPPS lub po prostu portal, umożliwia obsługę wszystkich aplikacji w obrębie jednej zintegrowanej platformy (zamiast w wielu oddzielnych systemach). Dodatkowo serwer ten pozwala na współpracę i zarządzanie zawartością, zapewniając informatykom i programistom narzędzia potrzebne do administrowania serwerem oraz do zapewnienia współdziałania i rozszerzalności aplikacji.

Standardowa instalacja produktu dostarcza wiele komponentów, które są w stanie sprostać większości wymagań biznesowych użytkowników. Jednocześnie, po dłuższym czasie pracy z portalem, możemy stwierdzić, że ilość funkcjonalności, które są wbudowane w portal, jest stanowczo za mała dla naszych potrzeb. Jak każdy produkt Microsoft, również i ten produkt daje nam możliwość rozbudowy. Bardzo często można spotkać się z określeniem, że SharePoint jest jak mieszkanie kupione u developera – posiada okna i ściany, natomiast ostateczny wygląd i funkcjonalność zależy tylko i wyłącznie od nas. Działanie programisty jest co prawda ograniczone budową samego serwera oraz ograniczeniami narzuconymi przez API. Nie zmienia to faktu, że możliwości pracy są w zasadzie nieograniczone, a programista może zbudować dowolny element i umieścić go jako swoje rozwiązanie w portalu.

Microsoft SharePoint 2010 jest najnowszą wersją portalu i składa się z trzech podstawowych wersji:

  • SharePoint 2010 Server Enterprise
  • SharePoint 2010 Server Standard
  • Microsoft SharePoint Foundation

Każda z tych wersji zawiera inny zestaw funkcjonalności, natomiast Microsoft SharePoint Foundation jest odpowiednikiem Windows SharePoint Services z poprzednich wersji.

Nie tylko sama nazwa produktów odróżnia starą i nową wersję produktu. MOSS 2010 to przede wszystkim technologia oparta na 64-bitowym systemie operacyjnym. SharePoint 2010 to również możliwość instalacji na systemach klienckich, takich jak Windows Vista czy Windows 7 oraz zmiany w sposobie tworzenia rozwiązań i administracji systemem. Obecnie podstawowym narzędziem do tworzenia rozwiązań jest Visual Studio 2010, które zostało wyposażone w zestaw dodatkowych szablonów umożliwiających tworzenie zaawansowanych rozwiązań.

Wstęp do programowania w SharePoint – jakie narzędzia są potrzebne, aby zacząć pracę z programowaniem SharePoint, jak wygląda model obiektowy MOSS i jakie są rodzaje modeli obiektowych, dostęp do danych zawartych w portalu. Jak napisać pierwszą aplikację „Hello Word” opartą na SharePoint.

Dostęp do danych w SharePoint – opis mechanizmu dostępu do danych, jakie technologie można wykorzystać, co jest w standardzie SharePoint, co trzeba dopisać, a co udostępniają dodatkowe narzędzia, takie jak SharePoint Designer oraz usługi WebService.

Budowanie bogatych rozwiązań – jak wygląda tworzenie projektu, poszczególnych obiektów typu WebPart, Fature, Solution i czym one się naprawdę różnią. Jak wygląda zależność i sposób instalacji poszczególnych komponentów.

Rozwiązania typu Sandbox – czym jest sandbox w SharePoint, jakie mechanizmy są w nim zawarte i w jaki sposób potrafi ochronić nasz portal korporacyjny.

Usługi w SahrePoint – artykuł opisujący różnicę pomiędzy modelem usług w SharePoint 2010 a SSP w SharePoint 2007 oraz jak oprogramować poszczególne usługi i jak pisać swoje własne.

Silverlight w SharePoint – jak wykorzystać potęgę Silverlight i możliwości SharePoint do prezentacji danych w sposób bardzo niestandardowy.

Workflow – procesy biznesowe są kluczowym komponentem organizacji pracy zespołowej – artykuł zawiera opis tworzenia i programowania procesów biznesowych w SharePoint.