Operations Manager 2007 R2 w służbie wirtualizacji opartej na technologiach Microsoft. Część 3: Management Pack dla SCVMM 2008 R2

Udostępnij na: Facebook

Autor: Joanna Subik

Opublikowano: 2011-06-15

Spis  treści:

 1. **Informacje wstępne    **
 2. Komponenty składowe Management Pack SCVMM 2008 R2
 3. Podsumowanie

Wirtualizacja infrastruktury informatycznej w dzisiejszym świecie jest jedną z kluczowych usług, która ze względu na swoją wagę i powiązania z innymi usługami jest krytycznym punktem na liście administratora monitoringu. Bez względu na to, na jakiej platformie wirtualizacja jest zrealizowana, jej monitorowanie i zapewnienie bezawaryjnej pracy  powinno przebiegać płynnie i bez zakłóceń. Jeżeli w przedsiębiorstwie wykorzystywany jest system SCOM 2007 R2, warto zastanowić się nad monitorowaniem wirtualizacji za jego pomocą, importując wymagane Management Pack i dostosowując je do wymagań infrastruktury. Dla wirtualizacji zarządzanej za pomocą System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 warto rozważyć zaimportowanie SCVMM 2008 R2 Management Pack, który już na starcie zapewnia szczegółowe monitorowanie wymaganych komponentów.

Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie  elementów składowych Management Packa oraz wskazanie zależności, jakie wewnątrz niego zachodzą.  Artykuł wchodzi w skład serii przedstawiającej, w jaki sposób wdrożenie dwóch produktów z rodziny System Center – Operations Manager 2007 R2 oraz Virtual Machine Manager 2008 R2 – upraszcza codzienne zarządzanie wirtualnym środowiskiem  oraz jego monitorowanie.

Dotychczas ukazały się:

 1. Operations Manager i wirtualizacja: better togehter?
 2. Instalacja oraz SCVMM 2008 R2.

1. Informacje wstępne

Management Pack dla System Center Virtual Machine Manager (VMM 2008) R2 pozwala na monitorowanie dostępności  wszystkich komponentów VMM 2008 R2 oraz dostępności, kondycji i wydajności maszyn wirtualnych, którymi VMM 2008 R2 zarządza.  To duża zmiana w stosunku do SCVMM 2007 Management Pack, który pozwalał na monitorowanie hostów Virtual Server oraz maszyn przez niego zarządzanych. Management dla SCVMM 2008 R2 znacznie rozszerza te możliwości  – nie tylko poprzez umożliwienie integracji SCOM 2007 R2 z SCVMM 2008 R2 już na poziomie platformy, ale także poprzez możliwość monitoringu kondycji maszyn wirtualnych VMware zarządzanych przez VMware ESX Server.

Do plików wchodzących w skład SCVMM 2008 R2 Management Pack można zaliczyć:

 • Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2008.R2,
 • Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2008.Library,
 • Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2008.R2.HyperV.HostPerformance,
 • Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2008.R2.VMRightSize,
 • Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2008.R2.VMWare.HostPerformance,
 • Microsoft.Virtualization.Reports.2008.R2.

2. Zawartość Management Pack dla SCVMM 2008 R2

1. Komponenty typu Discovery:

 • SCVMM 2008 – 2003 Self Service Site Discovery Rule – klasa docelowa: IIS 2003 Web Site,
 • SCVMM 2008 – 2008 Self Service Site Discovery Rule – klasa docelowa: IIS 7 Web Site,
 • SCVMM 2008 – RelVMM Management Group Contains Self Service Discovery – klasa docelowa: VMM 2008 R2 Self-Service Server,
 • SCVMM 2008 – Self Service – klasa docelowa: Windows Computer,
 • SCVMM 2008 – VMM 2008 Self Service Server Group Discovery – klasa docelowa: VM 2008 R2 Self Service Server Group,
 • SCVMM 2008 – VMM 2008 Self Service Site Group – klasa docelowa: VMM 2008 Self Service Website Collection,
 •  SCVMM 2008 Server Group – klasa docelowa: VMM 2008 R2 Server Group,
 • Microsoft Virtualization 2008 Candidate Computer – klasa docelowa: Windows.

2. Zależności

Management Pack jest kierowany do określonej klasy obiektów. Poniżej (rysunek 1) przedstawiono wszystkie zależności i powiązania występujące pomiędzy omawianym Management Pack a tymi, bez których jego poprawne funkcjonowanie nie jest możliwe. Przez zaimportowaniem SCVMM 2008 R2 Management Pack należy się upewnić, że wszystkie wymagane zależności są spełnione.

**Rys. 1. Zależności występujące w SCVMM 2008 R2 Management Pack.

3. Dostępne grupy

W SCVMM 2008 R2 Management Pack znajdują się następujące grupy (rysunek 2):

 • System Center Virtual Machine Manager Library Server – grupa zawierająca wszystkie instancje VMM 2008 R2 Library Server,
 • Virtual Machine Manager 2008 R2 Host Cluster – grupa zawierająca wszystkie instancje VMM 2008 R2 Host Cluster,
 • Virtual Machine Manager 2008 R2 Managed Host – grupa zawierająca wszystkie instancje VMM 2008 R2 Managed Host,
 • Virtual Machine Manager 2008 R2 Virtualization Manager – grupa zawierająca wszystkie instancje VMM 2008 R2 Virtualization Manager,
 • Virtual Machine Manager Host Group – grupa zawierająca wszystkie instancje VMM 2008 R2 Host Group,
 • Virtual Machine Manager Self-Service Website Collection – grupa zawierająca wszystkie instancje VMM 2008 R2 kolekcji witryn samoobsługowych,
 • Virtual Machine Manager 2008 R2 Library Server Group–grupa zawierająca wszystkie instancje VMM 2008 R2 Library Server,
 • Virtual Machine Manager 2008 R2 Self Service Server Group – grupa zawierająca wszystkie instancje serwerów VMM 2008 R2 Self Service,
 • Virtual Machine Manager 2008 R2 Server Group – grupa zawierająca wszystkie instancje serwerów VMM 2008 R2.

Rys. 2. Grupy zawarte w SCVMM 2008 R2 Management Pack.

* *

4. Monitory typu dependency:

 • Agent Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Hyper-V Hostów) – monitoruje dostępność wszystkich maszyn wirtualnych zarządzanych przez wybrany serwer VMM zlokalizowany w konsoli SCVMM 2008 R2. Krytyczny stan monitora wskazuje, że przynajmniej jeden z hostów zarządzających nie jest dostępny – częstym powodem jest zatrzymana usługa Virtual Machine Manager Agent lub usługa Hyper-V Virtual Machine Management. Status nieznany wskazuje, że komponent nie jest monitorowany.
 • Agent Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Virtual Server Hostów) – monitoruje dostępność wszystkich maszyn wirtualnych zarządzanych przez wybrany serwer VMM zlokalizowany w konsoli SCVMM 2008 R2. Krytyczny stan monitora wskazuje, że przynajmniej jeden z hostów zarządzających nie jest dostępny – częstym powodem jest zatrzymana usługa Virtual Machine Manager Agent lub usługa Virtual Server. Status nieznany wskazuje, że komponent nie jest monitorowany.
 • Agent Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Library Server) – monitoruje dostępność agenta na serwerze typu Library. Krytyczny stan monitora wskazuje, że agent nie jest uruchomiony. Status nieznany wskazuje, że komponent nie jest monitorowany.
 • Child Host Group Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Host Group) – monitoruje dostępność wszystkichgrup hostów na serwerze VMM dostępnym w konsoli SCVMM 2008 R2.
 • Database Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Engine Server) – monitoruje dostępność baz danych działających na platformie SQL, wykorzystywanych przez VMM 2008 R2. Jeśli monitor jest w stanie krytycznym, oznacza to problemy z uzyskaniem dostępu do bazy danych, natomiast jeśli status jest nieznany, oznacza to, że monitorowanie baz SQL przypisanych do VMM 2008 R2 mogło jeszcze nie zostać zainicjowane.
 • Engine Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Management Group) – monitoruje dostępność serwera VMM. Jeśli serwer jest niedostępny, monitor przechodzi w stan krytyczny, natomiast jeśli stan jest nieznany, oznacza to, że monitorowanie serwera mogło jeszcze nie zostać rozpoczęte.
 • Host Cluster Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Host Group) – monitoruje całkowitą dostępność hostów klastra na serwerze VMM. Monitor sprawdza dostępność wszystkich hostów klastra w nadrzędnej grupie hostów (parent host group). Dostępność pojedynczego węzła jest mierzona za pomocą stanu wszystkich węzłów w klastrze. Jeśli kondycja lub dostępność przynajmniej jednego z nich ulega degradacji, cały monitor zmienia swój stan na krytyczny, dopóki problem nie zostanie rozwiązany przez administratora.
 • Host Group Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Management Group) – monitoruje dostępność wszystkich grup hosta w grupie zarządzającej (Management Group) SCVMM 2008 R2.
 • Hyper-V Host Cluster Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Host Cluster) – monitoruje wszystkie węzły klastra Hyper-V , które zostały przypisane do serwera VMM.
 • Library Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Management Group) – monitoruje dostępność dla serwerów typu Library zarządzanych przez SCVMM 2008 R2. Jeśli Virtual Machine Agent na serwerze typu Library nie jest uruchomiony, stan monitora przechodzi w krytyczny. Jeśli stan monitora jest nieznany, oznacza to, że monitorowanie agenta jeszcze nie zostało rozpoczęte.
 • Host Group Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 HostGroup) – monitoruje dostępność wszystkich hostów na serwerze VMM w SCVMM. Monitor wskazuje na dostępność każdego podrzędnego hosta w grupie hostów AllHosts.
 • Self-Service Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Management Group) – monitoruje dostępność samoobsługowych maszyn wirtualnych (Self-Service Virtual Machine) dostępnych w ramach grupy zarządzającej SCVMM. Jeśli jakikolwiek portal samoobsługowy (Self-Service Portal) przypisany do wybranego serwera VMM jest niedostępny, monitor zmienia swój stan na krytyczny. Jeśli stan monitora jest nieznany, może to oznaczać, że monitorowanie jeszcze się nie rozpoczęło.
 • Self-Service Website Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Self-Service Server) – monitoruje dostępność wszystkich portali samoobsługowych na wybranym serwerze. Jeśli witryna jest niedostępna, monitor przechodzi w stan krytyczny. Jeśli stan monitora jest nieznany, może to oznaczać, że monitorowanie portali samoobsługowych jeszcze nie zostało rozpoczęte.
 • Server Agent Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Engine Server) – monitorujedostępność Virtual Machine Manager agentanaserwerze VMM 2008 R2. Jeśli agent nie jest uruchomiony, monitor przechodzi w stan krytyczny. Jeśli status monitora jest nieznany, to znaczy, że monitorowanie omawianego obiektu nie zostało jeszcze rozpoczęte. VMware Host Cluster Availability Rollup (docelowo dla VMM 2008 R2 Host Cluster) – monitoruje wszystkie węzły klastra VMware. Jeśli monitor jest w stanie krytycznym oznacza to, że przynajmniej jeden z węzłów klastra zarządzanego przez VMM 2008 R2 nie jest dostępny.

Poniższy rysunek (nr 3) przestawia monitory typu dependency znajdujące się w SVCMM 2008 R2 Management Pack.

Rys. 3. Monitory typu dependency znajdujące się w SVCMM 2008 R2 Management Pack.

* *

5. Monitory typu unit:

 • Hyper-V Host Service Monitor (docelowo dla VMM 2008 R2 Hyper-V Host) – monitoruje dostępność usługi Hyper-V Virtual Machine Management na serwerze Hyper-V zarządzanym przez VMM 2008 R2. Jeśli usługa nie jest uruchomiona, monitor przechodzi w stan krytyczny. Jeśli monitor zgłasza swój status jako nieznany, może to oznaczać, że monitorowanie ww. usługi nie zostało jeszcze rozpoczęte.
 • MAC AddressConflict Monitor (docelowo dla VMM 2008 R2 Virtual Server Host) – monitoruje możliwość wystąpienia konfliktu adresów MAC w sieci. Monitor jest w stanie krytycznym, jeśli jakikolwiek adapter sieciowy przypisany do maszyny wirtualnej zarządzanej przez VMM 2008 R2 zgłasza konflikt adresu.
 • Microsoft SVCMM 2008 R2 Agent Service Monitor (docelowo dla VMM 2008 R2 Agent) – monitoruje dostępność usługi Virtual Machine Manager Agent na hoście maszyn wirtualnych lub serwerze typu Library. Jeśli usługa nie jest uruchomiona, monitor zgłasza stan krytyczny.
 • Virtual Machine Health Monitor (docelowo dla VMM 2008 R2 Managed Virtual Machine) – monitoruje status wirtualnej maszyny. Tekst zwracanego komunikatu jest ustalany w zależności od stanu, w jakim się ona znajduje.
 • Virtual Machine Manager Discovery (docelowo dla VMM 2008 R2 Engine Server) – monitoruje status wykrytych serwerów VMM.
 • Virtual Server Service Monitor (docelowo dla VMM 2008 R2 Virtual Server Host) – monitoruje dostępność serwerów Virtual Server 2005 R2zarządzanychprzez VMM 2005 R2.
 • VMMService Service Monitor (docelowo dla VMM 2008 R2 Engine Server) – monitoruje stan usługi Virtual Machine Manager na serwerze VMM.

Poniższy rysunek (nr 4) przestawia monitory typu unit znajdujące się w SVCMM 2008 R2 Management Pack.

**Rys. 4. Monitory typu unit znajdujące się w SVCMM 2008 R2 Management Pack.

6. Reguły:

 • Inconsistent VMM Database  Rule – reguła sprawdzająca, czy baza danych używana przez Virtual Machine Manager nie znajduje się w stanie niespójności (inconsistencystate) lub nie została uszkodzona, prawdopodobnie z powodu problemów ze sprzętem (VMM błąd 2602). Reguła sprawdza także, czy VMM jest w stanie połączyć się z bazą danych (błąd VMM 2603).
 • New VMM Library Server Rule – reguła mówiąca o stanie dodawania serwera  do Virtual Machine Manager jako serwera typu Library.
 • New VMM ManagedComputerRule – reguła mówiąca o instalacji agenta VMM na serwerze. Serwer świadczy usługę hosta maszyn wirtualnych lub serwera biblioteki (Library Server) w VMM.
 • New VMM manager Host Rule – reguła mówiąca o dodawaniu VMM serwera jako serwera zarządzającego hostami maszyn wirtualnych.
 • Remove VMM  Library Server Rule – reguła mówiąca o usuwaniu serwera typu Library z serwera VMM. Jeśli serwer ten pełni również inne funkcje (np. hostuje maszyny wirtualne), usuwana jest jedynie rola serwera biblioteki, podczas gdy inne funkcjonowanie innych usług pozostaje w niezakłóconym stanie. Jeżeli rola serwera biblioteki jest jedyną dostępną na ww. serwerze, usuwany jest również VMM agent.
 • Remove VMM manager ComputerRule – reguła mówiąca o usuwaniu VMM agenta z hosta maszyn wirtualnych, serwera biblioteki itp.
 • Removing VMM Managed Host Rule – reguła mówiąca o usuwaniu roli hosta z serwera dotychczas hostującego maszyny wirtualne. Jeśli serwer pełnił również inne funkcje, pozostają one zachowane w niezmienionym kształcie.
 • Virtual Server Version StateRule – reguła objaśniająca, że wersja Virtual Serwer 2005 R2 na hoście maszyn wirtualnych jest niekompatybilna z obecną wersją VMM i wymagane jest wykonanie jego aktualizacji.
 • VMM agent Not RespondingRule – reguła informująca, że VMM agent na hoście maszyn wirtualnych lub serwerze Library nie odpowiada.
 • VMM Agent Version Rule – reguła informująca, że VMM agent na serwerze hostującym maszyny wirtualne lub serwerze Library nie jest kompatybilna z obecną wersją SCVMM i należy podjąć kroki mające na celu zaktualizowanie oprogramowania agenta.
 • VMM Database Connection FailureRule – reguła informująca, że VMM nie jest w stanie połączyć się z bazą danych.
 • VMM Database OperationFailureRule – reguła informująca, że VMM nie może wykonywać operacji na przypisanej do niego bazie danych (błąd 2604) lub nie może uzyskać do niej dostępu (błąd 2605).
 • VMM Engine Service FailureRule – reguła informująca, że usługa VMM na serwerze VMM napotkała nieoczekiwany błąd i została zastopowana.
 • VMM Host Not RespondingRule – reguła informująca, że VMM agent na hoście zarządzającym maszynami wirtualnymi nie komunikuje się z serwerem VMM. Alert tego typu jest generowany tyko raz – gdy host nie odpowiada. Nie jest on powtarzany (jak można to zaobserwować w przypadku innych reguł).
 • VMM Library Server Not RespondingRule – reguła informująca, że VMM nie jest w stanie skontaktować się z serwerem biblioteki (Library Server) we wskazanym czasie. Kiedy VMM agent przestaje odpowiadać, na konsoli Operations Managera pojawia się pojedynczy alert i nie jest on powtarzany, dlatego należy uważnie przeglądać wpisy pojawiające się na konsoli SCOM 2007 R2.
 • VMM Server Console CheckRule – reguła informująca, że na serwerze VMM nie została zainstalowana konsola administracyjna VMM.
 • VMM TaskFailureRule – reguła informująca, że zadanie zainicjowane przez użytkownika lub zadanie wykonywane przez serwer nie zostało ukończone pomyślnie.

Poniższy rysunek (nr 5) przestawia reguły znajdujące się w SVCMM 2008 R2 Management Pack.

Rys. 5. Reguły znajdujące się w SVCMM 2008 R2 Management Pack.

7. Widoki

Przedstawione powyżej komponenty składają się na wewnętrzną strukturę Management Pack, której graficzny obraz można podejrzeć za pomocą widoków. Standardowe widoki zostały przedstawione na rysunku 6, ale warto pamiętać, że nic nie stoi na przeszkodzie, by utworzyć własne widoki zawierające te elementy, które są obiektem szczególnej uwagi administratora.

**Rys. 6. Widoki dostępne w SCVMM Management Pack.

8. Podsumowanie

SCVMM 2008 R2 Management Pack służy do monitorowania środowisk wirtualnych opartych na platformie zarządzającej System Center Virtual Machine Manager 2008 R2. Management Pack monitoruje stan zdrowia i wydajność komponentów składowych. Przedstawiono opis zawartości kluczowych elementów Management Packa: grupy, powiązane zależności, reguły wykrywania, monitory oraz część widoków.

 


     https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/hh264537