Rodzina System Center: Przegląd produktów ![Udostępnij na: Facebook](images/gg702411.udostepnij_fb(pl-pl,MSDN.10).png "Udostępnij na: Facebook")

Autor: Joanna Subik

Opublikowano: 2011-09-22

Wstęp

Drogi Czytelniku, wyobraź sobie sytuację, w której jesteś osobą odpowiedzialną za utrzymanie infrastruktury IT w swojej firmie. Nieważne, na jakim poziomie: administratora, który nią zarządza, managera, który podejmuje określone decyzje biznesowe, czy też konsultanta, którego poproszono o wykonanie ekspertyzy i pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania, które ma pomóc w usprawnieniu i zarządzaniu firmowym IT.

Kiedy zdarza mi się prowadzić szkolenie z produktów System Center, czasami pytam uczestników: Z czym wam się kojarzy System Center? Odpowiedzi padają różne, jednak wspólnymi siłami zawsze dochodzimy do jednego wniosku: cała rodzina produktowa ma na celu pomóc w zarządzaniu infrastrukturą IT poprzez centralizację pewnych funkcji, zasobów czy usług świadczonych przez IT. Ma to zastosowanie na wielu poziomach, od zarządzania i centralizacji usług wirtualizacji, poprzez automatyczne wdrażanie poprawek, inwentaryzację zasobów, monitorowanie całej złożonej infrastruktury, automatyczne zarządzanie systemem kopii zapasowych, raportowanie i wielu innych.

Rodzina System Center to zestaw produktów, które w jasny i przejrzysty sposób pozwolą Wam dostrzec całą subtelną sieć powiązań pomiędzy systemami. Pokazują, co usprawnić, co monitorować, informują o stanie systemów, ostrzegają o problemach, a nawet eskalują je do innych (wskazanych przez administratora) osób, odpowiedzialnych za ich rozwiązanie. I to wszystko z poziomu kilku konsol zarządzających, po jednej na dany produkt. Zadaniem niniejszej serii artykułów będzie przedstawienie rodziny System Center, pokazanie sposobu instalacji produktów, omówienie ich funkcjonalności, przedstawienie możliwości integracji w celu dokładniejszej kontroli zarządzanego środowiska i prezentowania aktualnych informacji o jego stanie.

Seria składa się z następujących artykułów:

 1. Rodzina System Center: Przegląd produktów.
 2. Rodzina System Center: Licencjonowanie.
 3. Rodzina System Center: Biznesowe przypadki użycia.
 4. Rodzina System Center: Better together?
 5. Rodzina System Center: Podstawy działania Operations Manager 2007 R2.
 6. Rodzina System Center: Instalacja Operations Manager 2007 R2.
 7. Rodzina System Center: Podstawy działania Configuration Manager 2007 R3.
 8. Rodzina System Center: Instalacja Configuration Manager 2007 R2.
 9. Rodzina System Center: Podstawy działania Data Protection Manager 2010.
 10. Rodzina System Center: Instalacja Data Protection Manager 2007 R2.
 11. Rodzina System Center: Podstawy działania Virtual Machine Manager 2007 R3.
 12. Rodzina System Center: Instalacja Virtual Machine Manager 2007 R2.
 13. Rodzina System Center: Podstawy działania Service Manager 2010.
 14. Rodzina System Center: Instalacja Service Manager 2010.
 15. Rodzina System Center: Podstawy działania System Center Opalis.
 16. Rodzina System Center: Instalacja System Center Opalis.
 17. Rodzina System Center: Podstawy działania System Center Essentials 2010.
 18. Rodzina System Center: Instalacja System Center Essentials.
 19. Rodzina System Center w kontekście Private Cloud.
 20. Rodzina System Center: Wielcy następcy czyli System Center 2012.

Czym jest rodzina System Center?

Rodzina System Center jest kompletnym zestawem produktów, które służą do zarządzania serwerami i aplikacjami klienckimi w bardziej proaktywny sposób, niż czynią to produkty dostępne obecnie na rynku. Produkty z rodziny System Center są desygnowane do zaspokajania obecnych potrzeb organizacji oraz ich systemów informatycznych. Warto też odnieść się do samej genezy nazwy System Center, która powstała kilka lat temu – przedtem produkty z tej rodziny były emitowane na rynek i sprzedawane jako zupełnie osobne rozwiązania (np. Microsoft Operations Manager 2005). W związku z tym na samym początku wszystkie produkty z rodziny System Center były połączone bardziej marką niż faktyczną integracją między sobą. Ten stan zmienił się dopiero ok. 2-3 lata temu, gdy rzeczywiście zaczęły być mocno ze sobą integrowane, aby działały „better togehter”, co doprowadziło do ich rosnącej popularności na rynku. Ośmielę się stwierdzić, że ten trend i myśl technologiczna będzie kontynuowana, na co wskazuje wstępne testowanie produktów beta z rodziny System Center 2012, które to testy zaprezentuję w kolejnych częściach serii.

Aby lepiej zrozumieć, jak System Center może pomóc w organizacji IT, proponuję odwołać się do przeszłości. Od wielu lat większość organizacji – nieważne czy dużych, czy też całkiem niewielkich – miało problemy z zarządzaniem serwerami. Wskutek tego powstawało setki firm, zapewniających narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT , narzędzia do aktualizowania serwerów, stacji klienckich, instalowania nowego oprogramowania, wdrażających różne opcje wykonywania kopii zapasowych. Jednak z biegiem lat, kiedy organizacja firmowa się rozrastała, potrzebowała ona coraz bardziej wyspecjalizowanych narzędzi, coraz większego rozdzielenia reguł konfiguracyjnych czy polityk. Korzystanie z kilku różnych systemów przestało być wygodne. Czy zatem nie lepiej byłoby wykorzystywać system kilku produktów, działających w obrębie jednego systemu, gdzie każdy produkt instaluje swojego agenta i mają one możliwość podejmowania określonych akcji?

Dla przykładu przyjrzyjmy się więc systemowi inwentaryzacji zasobów w przedsiębiorstwie (system inwentaryzacji oprogramowania, sprzętu itp.). Potrzebne zatem jest rozwiązanie, które poradzi sobie z inwentaryzacją oprogramowania. Kolejny system powinien monitorować infrastrukturę i powiadamiać administratorów o pojawiających się problemach. Do tego warto zainstalować oprogramowanie, pozwalające na zgłaszanie incydentów i przechwytywanie tych, które nie zostały zarejestrowane przez jeden z poprzednio wymienionych systemów. Często jednak bywa tak, że zespół wsparcia technicznego ma własną aplikację do zgłaszania incydentów. Do tego każda organizacja potrzebuje pakietu, który zapewni zarządzanie tworzonymi kopiami zapasowymi, oraz oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem serwerów i stacji klienckich. Chaos!

Nie można się dziwić, że wiele osób, słysząc: „mamy dla Was system zarządzania”, nieufnie podchodzi do rodziny System Center. Microsoft bardzo długo pracował nad próbą przekonania swoich klientów do tego pomysłu. Od kilku lat trwa próba połączenia wszystkich produktów System Center w całość. Co dzisiaj możemy dostać? Rodzinę produktów, które można kupić osobno lub w pakiecie. Kupione produkty nadal współpracują ze sobą, więc w dużej mierze organizacje wybierają tylko te, których potrzebują. Całkowite założenie jest takie, iż można zakupić jeden lub dwa produkty, a następnie dokupując i wdrażając kolejne, można zintegrować cały system tak, by zarządzać całym cyklem życia serwera lub komputera klienckiego, od momentu jego pojawienia się w organizacji, aż po jego wycofanie. I to jest właśnie prawdziwa siła oraz prawdziwe przesłanie rodziny System Center: całkowite i kompleksowe zarządzanie cyklem procesów, zachodzących w organizacji IT.

Przegląd produktów

By dokładniej zrozumieć cykl życia systemów w organizacji i rolę rodziny System Center w tym procesie, warto przeanalizować Rys. 1.

Rys. 1.Rodzina System Center: przegląd produktów.

W skład rodziny System Center wchodzą następujące produkty:

 1. System Center Configuration Manager – odpowiada za zarządzanie serwerami, komputerami klienckimi lub też innymi urządzeniami, które znajdują się w środowiskach fizycznych, wirtualnych i mobilnych. Pomaga w śledzeniu zmian konfiguracji, inwentaryzacji firmowych zasobów oraz aktualizowaniu zarządzanych jednostek komputerowych. Dotyczy również monitoringu i aktualizowania stanu zarządzanych zasobów oraz zarządzania ich konfiguracją. System Center Configuration Manager odpowiedzialny jest także za automatyczną dystrybucję wskazanego oprogramowania na określone zarządzane maszyny oraz wdrażanie systemów operacyjnych. Na szczególną uwagę zasługują rozbudowane możliwości raportowania, które pozwalają nie tylko na wykorzystywanie ogromnej liczby raportów wbudowanych, ale także pozwalają na tworzenie własnych.
 2. System Center Operations Manager – odpowiada za kompleksowe zarządzanie usługami oraz ich monitoring. Ze względu na ścisłą integrację z systemami, opartymi o platformę Windows, zalecany jest głównie dla tych systemów operacyjnych, aczkolwiek możliwe jest także monitorowanie niektórych systemów, opartych o platformę Unix. Monitorowanie usług odbywa się w czasie rzeczywistym, a problemy są łatwe do zidentyfikowania i rozwiązania. Warto również pamiętać o możliwości rozszerzania monitorowanych usług w celu podniesienia ich jakości. Wszystkie informacje, dotyczące monitorowania wybranej usługi, zebrane są w postaci pojedynczych Management Packów, z których część jest darmowa, a część (zwykle tworzona przez firmy trzecie) należy zakupić w zależności od potrzeb organizacji. Podobnie jak SCCM, SCOM posiada również rozbudowany system raportowania, oparty o platformę Microsoft SQL Server.
 3. System Center Virtual Machine Manager – z uwagi na postępującą wirtualizację centrów danych oraz serwerów organizacji Microsoft aktywnie rozwija narzędzie, które ma pomóc zarządzaniu infrastrukturą wirtualną, nie tylko opartą o platformę Hyper-V, ale także VMware. W przypadku wdrożenia całego zarządzanego scenariusza, problemy z maszynami zarządzanymi przez Virtual Machine Manager mogą zostać wykryte i zdiagnozowane przez SCOM, a SCCM automatycznie może utworzyć nową sesję gościa do maszyny wirtualnej, opartej o Hyper-V lub VMware. Może również wykorzystać Data Protection Manager do automatycznego przywrócenia wszystkich informacji z ostatnio utworzonej kopii zapasowej.
 4. System Center Data Protection Manager – mimo iż SCOM I SCCM pomagają w monitorowaniu i zarządzaniu systemami, to zdarzają się chwile, gdy określone dane ulegają uszkodzeniu, a ochrona danych jest niezwykle istotna. To właśnie w obszarze tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi plasuje się kolejny członek rodziny System Center – Data Protection Manager. Wykonuje kopie zapasowe systemów klienckich, serwerowych, baz danych systemu Exchange, danych SharePoint czy też baz danych SQL, w sposób ciągły, zapewniając organizacji możliwość odzyskania pojedynczych (ale nie tylko) plików aż do całkowitego odzyskania zniszczonego systemu.
 5. System Center Service Manager – powyżej opisane produkty dotyczą kompleksowej obsługi systemów, natomiast System Center Service Manager jest zintegrowaną platformą do automatyzacji i dostosowania najlepszych praktyk IT Service Management do wymagań organizacji. Service Manager może pomóc organizacji zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty. Jego główną rolą jest zarządzanie incydentami i zmianami w systemach, kontrolujących organizację IT (SCOM, SCCM, VMM) w taki sposób, by pracownicy działów helpdesk mieli wszystkie wymagane informacje na wyciagnięcie ręki. Podsumowując, SCSM łączy polityki zarządzania i procesy, które są wykonywane przez inne narzędzia System Center.
 6. System Center Opalis – w rodzinie System Center Opalis ma wyjątkową pozycję. Jego zadaniem jest umożliwienie automatyzacji zadań i procesów w dynamicznych centrach danych poprzez wykonywanie przepływów między Operations Manager, Configuration Manager, Virtual Machine Manager, Data Protection Manager i innymi narzędziami, dostarczanymi przez firmy trzecie. Opalis może być użyty do automatyzacji wszelkich procesów IT w środowisku heterogenicznym, z pełnym zastosowaniem rozwiązań typu Management, Incident Change & Configuration Management i Provisioning & Service Management. Dla każdego z Was, drogi Czytelniku bycie ITPro oznacza podróż do chmury prywatnej, a ta podróż wiązać się będzie z automatyzacją procesów IT.

Poza głównymi członkami rodziny System Center warto wspomnieć również o:

 1. System Center Essentials – nie wszystkie przedsiębiorstwa posiadają rozbudowane infrastruktury IT. Dla organizacji, posiadających mniej niż 500 użytkowników oraz mniej niż 50 serwerów, przygotowana została specjalna wersja produktu: System Center Essential, będąca rozwiązaniem typu All-In-One. Dostarcza ona kluczowych funkcji, niezbędnych do poprawnego i efektywnego zarządzania zasobami IT, ich aktualizowania, wdrażania oprogramowania, monitoringu i zarządzania maszynami wirtualnymi.
 2. System Center Mobile Device Manager – jest narzędziem emitowanym przez Microsoft, którego założeniem było pomóc w zarządzaniu urządzeniami mobilnymi, działającymi w ramach infrastruktury IT pod kontrolą Windows Mobile 6.1. Narzędzie to pozwalało na zabezpieczanie urządzeń, uwierzytelniony dostęp do poufnych danych lub też danych o znaczeniu krytycznym, co nie było możliwe w przypadku urządzeń niezarządzanych. Ponadto możliwe było zarządzanie całkowitym cyklem życia w/w urządzeń.

Podsumowanie

W niniejszym artykule wyjaśniono, czym jest rodzina System Center oraz opisano korzyści, jakie może przynieść jej wdrożenie w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano także poszczególne produkty, wchodzące w skład rodziny System Center. Następny artykuł będzie zawierał tajniki licencjonowania każdego z opisanych produktów.