Umbraco CMS - Instalowanie pakietów

Udostępnij na: Facebook

Autor: Wojciech Poniatowski

Opublikowano: 2011-11-09

Bogata funkcjonalność Umbraco może być jeszcze bardziej poszerzona o nowe funkcje, dzięki instalowaniu dodatkowych pakietów. Pakiety to dodatkowe komponenty, rozszerzające możliwości witryny. W ten sposób można w prosty i szybki sposób uruchomić nowe funkcjonalności, takie jak np.: wyświetlanie filmów wideo, galeria obrazów czy kalendarz.

Artykuł ten jest częścią cyklu artykułów o Umbraco CMS. Dowiesz się z niego:

 • czym są pakiety,
 • jak instalować pakiety z repozytorium,
 • jak manualnie instalować pakiety,
 • jak usuwać pakiety z witryny.

Wstęp

Duża ilość pakietów jest dostępna za darmo i możesz je pobrać ze strony http://our.umbraco.org/projects. Dodatkowo pakiety, które cieszą się największą popularnością i uznaniem społeczności Umbraco, są dostępne bezpośrednio z poziomu panelu administratora w sekcji Developer. Dzięki temu dodanie nowej funkcjonalności do Twojej witryny jest jeszcze prostsze. Pakiety rozszerzają możliwości witryny, instalując m. in. dodatkowe typy danych, typy dokumentów, szablony, makra, style CSS, pliki JavaScript itd.

Zarządzanie pakietami odbywa się w panelu administratora. Po zalogowaniu się do panelu, przejdź do sekcji Developer i rozwiń opcję Packages (Rys. 1.).

Rys. 1. Opcje zarządzania pakietami w sekcji Developer.

Opcja Packages (Rys. 1.) zawiera następujące możliwości:

 • Umbraco packages Repository – przeglądanie repozytorium pakietów Umbraco. Pakiety zostały podzielone na kategorie, co ułatwia przeglądanie i wyszukiwanie.
 • Installed packages – lista aktualnie zainstalowanych pakietów.
 • Install skin – instalacja skórki.
 • Install local package – manualna instalacja pakietu poprzez wskazanie archiwum ZIP z dysku twardego.

Z czego składa się pakiet

Pakiet to zwykłe archiwum ZIP, które może zawierać:

 • typy danych,
 • typy dokumentów,
 • makra XSTL i makra .NET,
 • Kaskadowe Arkusze Stylów (SCC),
 • pliki JavaScript,
 • szablony,
 • strony z zawartością,
 • dodatkowe biblioteki (pliki DLL).

Instalacja pakietu polega na wypakowaniu zawartości archiwum ZIP i umieszczeniu odpowiednich plików w strukturze katalogów naszej witryny.

Ponadto instalacja pakietu może powodować modyfikację plików istniejącej instalacji Umbraco, np. poprzez dodawanie do pliku web.config.

Instalacja przy użyciu repozytorium

Aby zainstalować nowy pakiet z repozytorium pakietów Umbraco, przejdź do opcji Packages -> Umbraco package Repository i wybierz pakiet, który chcesz zainstalować np. uTube – odtwarzanie filmów z serwisu YouTube (Rys. 2.).

Rys. 2. Przeglądanie repozytorium pakietów Umbraco.

Zanim zainstalujesz pakiet, możesz dowiedzieć się wielu cennych informacji na jego temat. Część informacji dostępna jest po najechaniu kursorem myszki na pakiet, natomiast pełną informację uzyskasz po naciśnięciu view details. W widoku szczegółowym znajdziesz m. in.:

 • nazwę pakietu,
 • opis i możliwości pakietu,
 • karmę – określa jakość pakietu oraz stopień zaangażowania autora w społeczność Umbraco,
 • downloads – określa ilość pobrań pakietu oraz stopień popularności pakietu wśród użytkowników,
 • compatibility – określa, co jest wymagane do poprawnego działania pakietu,
 • current version – określa wersję pakietu,
 • przykładowe zdjęcia,
 • inne informacje, takie jak np. changelog czy kontakt z autorem lub autorami.

Aby rozpocząć instalację, naciśnij klawisz Install package. Wówczas Umbraco poprosi o akceptację licencji i potwierdzenie chęci instalacji wybranego pakietu (Rys. 3.). Następnie naciśnij przycisk Install package.

Rys. 3. Instalacja pakietu – licencja.

Musisz postępować wg wskazówek, związanych z danym pakietem (Rys. 4.).

Rys. 4. Dodatkowe informacje o koniecznej konfiguracji pakietu.

W przypadku pakietu uTube zostaniesz poproszony o umieszczenie w szablonie (MasterPage) kawałka kodu CSS (Rys.5.) i jQuery (Rys. 6.).

Rys. 5. Konfiguracja pakietu uTube – style CSS.

Rys. 6. Konfiguracja pakietu uTube – skrypty jQuery.

Powyższą konfigurację musisz wykonać ręcznie, ponieważ pakiet nie jest w stanie samodzielnie dołączyć do Twoich szablonów potrzebnych stylów SCC i plików jQuery, m. in. nie wie o tym, w jakich szablonach chcesz wyświetlać filmy.

Teraz przejdź do sekcji Content, do wybranej strony, która będzie wyświetlać film. Następnie wybierz z paska narzędzi opcję Insert Macro (Rys. 7.). 

Rys. 7. Wstawianie makra uTube.

Teraz wybierz jedno z dwóch makr uTube. Oba odpowiadają za wstawienie odtwarzacza. Różnią się tylko wyglądem playera (Rys. 8.).

Rys. 8. Wybór odtwarzacza uTube.

Ostatni krok to wybór filmu. Wklej identyfikator filmu z serwisu YouTube, (Rys. 9.) zapisz zmiany oraz opublikuj stronę.

Rys. 9. Wybór filmu.

Efekt końcowy w przeglądarce przedstawia Rys. 10.

Rys. 10. Film wyświetlany w przeglądarce.

Instalacja manualna

Nie wszystkie pakiety znajdują się w repozytorium. jeśli będziesz chciał użyć mało popularnej funkcjonalności lub po prostu przetestować nową wersję Beta danego pakietu, będziesz musiał taki pakiet instalować ręcznie. Najpierw będziesz musiał pobrać go z sieci i zapisać lokalnie na dysku komputera.

Aby zainstalować pakiet ręcznie, przejdź do sekcji Developer -> wybierz opcję Packages -> Install local package. Następnie za pomocą klawisza Browse, wybierz pakiet (archiwum ZIP) i naciśnij klawisz Load Package (Rys. 11.).

Rys. 11. Manualna instalacja pakietu.

Uwaga
Nie musisz rozpakowywać archiwum. Umbraco zrobi to za Ciebie.

Dalsze kroki są takie same jak w przypadku instalacji pakietów z repozytorium Umbraco.

Usuwanie pakietów

Jeśli chcesz usunąć wybraną funkcjonalność witryny, np. usunąć skórkę, zmienić zestaw startowy lub wyłączyć obsługę filmów, możesz odinstalować pakiet.

W tym celu przejdź do sekcji Developer -> wybierz opcję Packages -> Installed packages, wskaż pakiet do usunięcia i naciśnij przycisk Uninstall package (Rys. 12.).

Rys. 12. Usuwanie pakietu.

Zanim pakiet zostanie odinstalowany, Umbraco poprosi Cię o potwierdzenie decyzji i jednocześnie wyświetli wszystkie elementy, które zostaną usunięte. Aby zatwierdzić usuwanie pakietu, naciśnij Confirm uninstall (Rys. 13.).

Rys. 13. Potwierdzenie odinstalowania pakietu wraz z listą usuwanych elementów.

Dodatkowe źródła

Pakiety Umbraco: http://our.umbraco.org/projects

Podsumowanie

Z tego artykułu dowiedziałeś się, co to są pakiety i co zawierają. Nauczyłeś się ręcznie instalować pakiety za pomocą panelu administratora oraz konfigurować je. Dowiedziałeś się również, jak usuwać niepotrzebne pakiety z witryny Umbraco.

Z kolejnego artykułu dowiesz się, jak tworzyć skórki dla Twojej witryny.