Subskrypcje MSDN

Udostępnij na: Facebook

Autor: Sebastian Wilczewski

Opublikowano: 2012-04-12

Wybrane wersje Visual Studio mogą być nabywane z subskrypcją MSDN. Subskrypcja MSDN stanowi odpowiednik Software Assurance dla produktów deweloperskich i daje między innymi prawo do korzystania z nowej wersji oprogramowania (zawartego w niej), które pojawi się w trakcie trwania subskrypcji. Daje ona również dodatkowe korzyści, które zostały opisane w niniejszym artykule.

Dostępne subskrypcje MSDN

Poniżej, przedstawiona została lista dostępnych subskrypcji MSDN.

Subskrypcje MSDN dostępne z produktami Visual Studio:

 • Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN – dostępne jako opcja SA do Visual Studio 2010 Ultimate,
 • Visual Studio 2010 Premium with MSDN - dostępne jako opcja SA do Visual Studio 2010 Premium,
 • Visual Studio Professional with MSDN - dostępne jako opcja SA do Visual Studio 2010 Professional,
 • Visual Studio Test Professional 2010 with MSDN - dostępne jako opcja SA do Visual Studio Test Professional 2010.

Subskrypcje MSDN dostępne bez produktów MSDN:

 • MSDN Embedded,
 • MSDN Operating Systems.

Uprawnienia licencyjne, jakie dostarcza subskrypcja MSDN

Poniżej, opisane zostały kluczowe uprawnienia licencyjne, jakie są dostarczane w ramach wybranych subskrypcji MSDN:

 • subskrypcja jest przypisana do konkretnego programisty - uzyskuje on, w ramach subskrypcji, prawo do zainstalowania dowolnej ilości oprogramowania (zawartego w subskrypcji) na dowolnej ilości komputerów (w tym również na komputerze domowym), z takim ograniczaniem, iż oprogramowanie to może być wykorzystywane, tylko przez licencjonowanego programistę, w procesie wytwarzania oprogramowania, nie zaś do innej działalności produkcyjnej,
 • subskrypcja jest wygasająca - po zakończeniu subskrypcji programista zachowuje prawo do tej wersji oprogramowania, jaka była dostępna w momencie zakończenia subskrypcji,
 • oprogramowanie przeznaczone jest do celów wytwarzania oprogramowania - licencje dostępne w ramach subskrypcji MSDN mogą być wykorzystywane tylko w celach wytwarzania oprogramowania, a nie do codziennej pracy produkcyjnej,
 • możliwość korzystania z wybranych aplikacji do celów produkcyjnych - niezależnie od postanowienia powyżej - zgodnie z dokumentem PUR, licencjonowany użytkownik może również dokonać instalacji i korzystać z jednej kopii pakietu Office Professional Plus 2010, oprogramowania Visio 2010 Premium i oprogramowania Project 2010 Professional na jednym urządzeniu, do celów produkcyjnych,
 • nieodpłatna możliwość korzystania z funkcjonalności Lab Management (zawarta w Visual Studio 2010 Ultimate z MSDN oraz Visual Studio Test Professional 2010 z MSDN),
 • prawo do wykupienia licencji na podwyższenie wersji subskrypcji Visual Studio 2010 - istnieje możliwość podwyższenia wersji subskrypcji poprzez wykupieni licencji Step-up, pozwalającej np. na korzystanie z wersji Premium zamiast Professional,
 • możliwość zmiany przypisania subskrypcji na innego programistę – istnieje możliwość przepisania subskrypcji MSDN, nabytej w umowie grupowej, na innego programistę, jednak nie częściej niż raz na 90 dni,
 • bezpłatny dostęp do oprogramowania przez użytkowników, w celu wykonania testów UAT - użytkownicy mogą uzyskać dostęp do oprogramowania wytworzonego za pomocą oprogramowania z subskrypcji, w celu wykonywania testów UAT (nie jest jednak możliwe wykorzystywanie tych licencji w innym celu), bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji.

Różnice pomiędzy subskrypcjami MSDN

Poniżej, przedstawiono informacje o zawartości poszczególnych subskrypcji:

  Visual Studio Professional
z MSDN
Visual Studio Premium
z MSDN
Visual Studio Ultimate
z MSDN
Do wykorzystania produkcyjnego:
    Windows Azure Platform 50 h/mies. 100 h./mies. 250 h/mies.
Visual Studio Team Foundation Server
Visual Studio Team Foundation Server CAL 1 1 1
Visual Studio Team Explorer Everywhere    
Office Professional Plus 2010, Project Professional 2010, Visio Premium 2010  
Tylko do programowania i testowania: 
  Windows 7, Windows Server 2008 R2,
 SQL Server 2008 R2
Poprzednie wersje SQL, Office, Dynamics i wszystkich innych serwerów oraz systemu operacyjnego Windows Embedded  
Zdarzenia wsparcia technicznego 2 4 4
MSDN Online Concierge
E-learning 1 2 2

Dostępność subskrypcji MSDN

Dostępność subskrypcji MSDN jest różna w wybranych programach licencyjnych. Poniższe zestawienie zawiera informacje o tym, które subskrypcje są dostępne, w których programach licencyjnych.

  Paczka Open/Select/Select Plus OV/OVS/EA
Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN
Visual Studio 2010 Premium with MSDN
Visual Studio Professional with MSDN
Visual Studio Test Professional 2010 with MSDN
MSDN Embedded          
MSDN Operating Systems          ●(bez EA)

 

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na temat poruszanych zagadnień można odnaleźć na poniższych stronach:

Zapoznaj się z webcastem do tego artykułu:http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-licencjonowania/Subskrypcje-MSDN--Kurs-Licencjonowania-cz-5