UPUŚĆ PULI zasobów (Transact-SQL)

Krople puli zasób Resource Governor zdefiniowane przez użytkownika.

Ikona łącza do tematuJęzyka Transact-SQL konwencje składni.

Składnia

DROP RESOURCE POOL pool_name
[ ; ]

Argumenty

  • pool_name
    Jest nazwą istniejącej puli zdefiniowane przez użytkownika zasób .

Uwagi

Nie można usunąć puli zasób , jeśli zawiera grupy obciążenia.

Nie można usunąć domyślne Resource Governor lub wewnętrznego pule.

Instrukcje DDL są wykonywane, zaleca się być zaznajomieni z Resource Governor Państwa.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Państwa Resource Governor.

Uprawnienia

Wymaga uprawnień sterowania serwera.

Przykłady

Poniższy przykład spadnie puli zasób o nazwie big_pool.

DROP RESOURCE POOL big_pool
GO
ALTER RESOURCE GOVERNOR RECONFIGURE
GO