Zamknij (Transact-SQL)

Zamyka otwarte kursor , zwalniając, bieżący zestaw wyników i zwalnianiu dowolnego kursor blokad w wierszach, na których zostanie umieszczony kursor .Zamknij pozostawia dostępne dla mniejszych struktur danych, ale pobiera i pozycjonowane aktualizacje nie są dozwolone do momentu ponownego otwarcia kursor .Zamknij musi być wystawiony na otwartych kursor; Zamknij nie jest dozwolona na kursory, które jedynie zostały zadeklarowane lub są już zamknięte.

Ikona łącza do tematuJęzyka Transact-SQL składni konwencje

Składnia

CLOSE { { [ GLOBAL ] cursor_name } | cursor_variable_name }

Argumenty

 • GLOBALNE
  Określa, żecursor_name odnosi się do globalnego kursor.

 • cursor_name
  Jest nazwą otwartych kursor.Jeśli istnieje globalnym i lokalnym kursor z cursor_name jako swojej nazwy cursor_name odnosi się do globalnego kursor , gdy określono globalne; w przeciwnym razie cursor_name odnosi się do lokalnego kursor.

 • cursor_variable_name
  Jest nazwą zmiennej kursor skojarzonych z otwartych kursor.

Przykłady

W poniższym przykładzie przedstawiono poprawne położenie CLOSE instrukcja kursor-na podstawie procesu.

DECLARE Employee_Cursor CURSOR FOR
SELECT BusinessEntityID, JobTitle 
FROM AdventureWorks2008R2.HumanResources.Employee;
OPEN Employee_Cursor;
FETCH NEXT FROM Employee_Cursor;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
   FETCH NEXT FROM Employee_Cursor;
  END;
CLOSE Employee_Cursor;
DEALLOCATE Employee_Cursor;
GO