Jak Zmienianie bezpieczeństwa transakcji w bazie danych, dublowanie sesji (Transact-SQL)

Bezpieczeństwo transakcji jest atrybut, który kontroluje trybu działania w sesja.W dowolnym czas, właściciel bazy danych może jednak zmienić bezpieczeństwo transakcji.Domyślnie poziom bezpieczeństwa transakcji jest zestaw pełne (synchronicznego trybu pracy).

Wyłączenie bezpieczeństwa transakcji przesuwa sesja do asynchronicznego trybu pracy, co maksymalizuje wydajność.Jeżeli główny zobowiązany jest niedostępny, dublowanie zatrzymuje, ale jest dostępna jako rezerwa aktywna (pracy awaryjnej wymaga wymuszanie usługa o możliwości utraty danych).

Ostrzeżenie

Aby uzyskać więcej informacji na temat działania z bezpieczeństwem na Zobacz Synchroniczne bazy danych, dublowanie (w trybie wysokiego bezpieczeństwa).Aby uzyskać więcej informacji na temat działania z bezpieczeństwem wyłączyć Zobacz Asynchroniczne bazy danych, dublowanie (tryb wysokiej wydajności).

Aby włączyć bezpieczeństwo transakcji

 1. Połącz z serwer dublowany.

 2. Wydać następujące Transact-SQL instrukcji:

  ALTER DATABASE <database> SET PARTNER SAFETY FULL
  

  gdy <bazy danych> jest nazwą dublowanego bazy danych.

Aby wyłączyć bezpieczeństwo transakcji

 1. Połącz z serwer dublowany.

 2. Wydać następujące instrukcja:

  ALTER DATABASE <database> SET PARTNER SAFETY OFF
  

  gdy <bazy danych> jest dublowany bazy danych.