Zarządzanie dziennikiem transakcji

Każdy SQL Server bazy danych ma dziennika zawierające rekordy transakcji i bazy danych zmiany dokonane przez każdej transakcji.Dziennik transakcji jest krytycznym składnikiem dowolnej bazy danych i opis i zarządzanie tego dziennika jest istotną częścią administrator bazy danychjego roli.Jest to szczególnie istotne w obszarze modeli odzyskiwanie pełny i bulk-logged, które wymagają tworzenia kopii zapasowych dziennika regularnie.

Ta sekcja zawiera także istotnych informacji na temat podstawowej architektury dzienników transakcji i jak nimi zarządzać.

Ważna informacjaWażne:

Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia dziennika transakcji, zaleca się, aby zlokalizować dziennika transakcji w magazynie odporne na uszkodzenia, takie jak dyski dublowany.

W tej sekcji

  • Wprowadzenie do dzienników transakcji
    Wprowadzono dziennika transakcji i akcje ją obsługuje i zawiera łącza do bardziej zaawansowane informacje na temat dzienników transakcji.

  • Zarządzanie dziennika transakcji i modeli odzyskiwania
    Omawia rolę model odzyskiwanie bazy danych w zarządzaniu dziennika transakcji, jak wybrać model odzyskiwanie bazy danych, transakcji rejestrowanych minimalny bulk-logged i proste model odzyskiwanies i wytyczne dotyczące przełączania model odzyskiwanies.

  • Zarządzanie dziennika transakcji
    W tym artykule omówiono zarządzanie miejsca w dzienniku, zarządzanie transakcjami długim i czynników, które mogą opóźnić obcinania dziennika.