Woluminy i partycje

Dotyczy: Windows SBS 2008

Wydajność serwera można poprawić, oddzielając lokalizację, w której zainstalowano system operacyjny od lokalizacji, w której są zapisywane dane. Można to zrobić podczas instalacji, tworząc wiele partycji na jednym dysku twardym lub używając wielu dysków twardych, jak pokazano na rysunku 7.

f8acf020-d5ac-4cfb-bdd2-47a204d6c46a

Partycja jest częścią dysku twardego, która funkcjonuje jak osobny dysk fizyczny. Po sformatowaniu partycji i przypisaniu jej litery dysku partycja jest nazywana dyskiem. W przypadku tworzenia partycji podczas instalacji systemu operacyjnego można podzielić użycie dysku twardego. Jeśli na przykład istnieje jeden dysk twardy i utworzone zostają dwie partycje, można zainstalować system operacyjny i aplikacje na pierwszej partycji, a dane użytkownika przechowywać na drugiej partycji. Jeśli mają zostać utworzone trzy partycje, można użyć jednej partycji dla systemu operacyjnego, drugiej dla folderów danych używanych przez aplikacje, a trzeciej dla danych użytkownika.

Jeśli na serwerze jest zainstalowanych wiele dysków twardych, należy zapisywać dane na innym dysku niż ten, na którym zainstalowano system operacyjny. Inna możliwość to utworzenie woluminów odpornych na uszkodzenia. Woluminy odporne na uszkodzenia pomagają chronić system operacyjny i dane. Mogą to być woluminy dublowane lub woluminy RAID-5.

  1. Wolumin dublowany   Wolumin odporny na uszkodzenia, który dubluje (odzwierciedla) dane na dwóch dyskach twardych. Wolumin dublowany zawsze znajduje się na innym dysku twardym niż oryginalne dane. Jeśli na jednym z dysków twardych wystąpi błąd i dane na tym dysku będą niedostępne, system nadal będzie działał, używając sprawnego dysku.

  2. Wolumin RAID-5   Wolumin odporny na uszkodzenia zawierający dane i informacje o parzystości rozłożone na przemian na co najmniej trzech dyskach twardych. Parzystość jest wartością obliczoną używaną do rekonstrukcji danych po awarii dysku twardego. Przy użyciu woluminu RAID-5 można odtwarzać dane nawet w przypadku awarii dysku twardego.

    Wolumin RAID-5 jest zazwyczaj konfigurowany sprzętowo i wymaga kontrolera dysku twardego RAID. W przypadku wyboru tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi tworzenia partycji na dyskach twardych.