Dedicated Hosts

Operations

Create Or Update

Utwórz lub zaktualizuj dedykowanego hosta.

Delete

Usuń dedykowanego hosta.

Get

Pobiera informacje o dedykowanym hoście.

List By Host Group

Wyświetla listę wszystkich dedykowanych hostów w określonej dedykowanej grupie hostów. Użyj właściwości nextLink w odpowiedzi, aby uzyskać następną stronę dedykowanych hostów.

Update

Zaktualizuj dedykowanego hosta.