Alert Rules

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje klasyczną regułę alertu metryki.

Delete

Usuwa klasyczną regułę alertu metryki

Get

Pobiera klasyczną regułę alertu metryki

List By Resource Group

Wyświetl listę klasycznych reguł alertów metryk w grupie zasobów.

List By Subscription

Wyświetl listę reguł alertów metryki klasycznej w ramach subskrypcji.

Update

Aktualizuje istniejącą klasyczną metrykę AlertRuleResource. Aby zaktualizować inne pola, użyj metody CreateOrUpdate.