Diagnostic Settings

Operations

Create Or Update

Tworzy lub aktualizuje ustawienia diagnostyczne dla określonego zasobu.

Delete

Usuwa istniejące ustawienia diagnostyczne dla określonego zasobu.

Get

Pobiera aktywne ustawienia diagnostyczne dla określonego zasobu.

List

Pobiera listę aktywnych ustawień diagnostycznych dla określonego zasobu.