BackupConfigurationInfoBackupConfigurationInfo

Opisuje informacje o konfiguracji kopii zapasowej.Describes the backup configuration information.

DziedziczenieInheritance

"BackupConfigurationInfo" jest typem bazowym modelu typu polimorficznego.'BackupConfigurationInfo' is the base type of the polymorphic type model. Właściwość "Kind" jest dyskryminatorem dla typów pochodnych.The 'Kind' property is the discriminator for the derived types. Wartość właściwości "Kind" określa serializowana zawartość w sieci (jeden z następujących typów pochodnych).The value of the 'Kind' property determines the serialized content on the wire (one of the following derived types). W poniższej tabeli wymieniono wartość właściwości Kind i odpowiadający jej typ pochodny.The following table lists the value of the Kind property and corresponding derived type it represents.

Typy pochodneDerived Types

RodzajKind Typ pochodnyDerived Type
AplikacjaApplication ApplicationBackupConfigurationInfoApplicationBackupConfigurationInfo
UsługaService ServiceBackupConfigurationInfoServiceBackupConfigurationInfo
PartycjaPartition PartitionBackupConfigurationInfoPartitionBackupConfigurationInfo