FabricError

Operacje interfejsu API REST dla Service Fabric zwracać standardowe kody stanu HTTP. Ten typ definiuje dodatkowe informacje zwrócone z operacji interfejsu SERVICE FABRIC API, które nie poszły pomyślnie.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
Error FabricErrorError Tak

Error

Typ: FabricErrorError
Wymagane: Tak

Obiekt błędu zawierający kod błędu i komunikat o błędzie.