SecretValueResourceDescription

Ten typ opisuje wartość zasobu tajnego. Nazwa tego zasobu to identyfikator wersji odpowiadający tej wartości klucza tajnego.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
name ciąg Tak
properties SecretValueResourceProperties Tak

name

Typ: ciąg
Wymagane: Tak

Identyfikator wersji wartości klucza tajnego.


properties

Typ: SecretValueResourceProperties
Wymagane: Tak

Ten typ opisuje właściwości zasobu wartości wpisów tajnych.