Operacje na koncie (usługa tabel)

Microsoft Azure Storage udostępnia operacje REST do pracy z zasobami usługi Table Service. Konto magazynu zapewnia przestrzeń nazw najwyższego poziomu dla usługi Table Service.

W tej sekcji

Ustawianie właściwości usługi Table Service

Uzyskiwanie właściwości usługi Table Service

Wstępne żądanie tabeli

Uzyskiwanie statystyk usługi Table Service

Zobacz też

Interfejs API REST usługi Table (Tabela)