Dokumentacja testu porównawczego zabezpieczeń platformy Azure

Dowiedz się, jak zabezpieczyć rozwiązania w chmurze na platformie Azure, korzystając z naszych najlepszych rozwiązań i wskazówek.

Kontrole testów porównawczych zabezpieczeń platformy Azure w wersji 3

Omówienie

Punkty odniesienia zabezpieczeń sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Omówienie

Punkty odniesienia zabezpieczeń integracji

Omówienie

Punkty odniesienia zabezpieczeń zapewniania ładu i zarządzania

Omówienie

Punkty odniesienia usługi zabezpieczeń

Omówienie

Dodatkowe punkty odniesienia zabezpieczeń

Omówienie