Moduł Najlepszych rozwiązań dotyczących zabezpieczeń firmy Microsoft: aplikacje i usługi

Aplikacje i usługi wykonują procesy biznesowe, które tworzą wartość dla organizacji i często wymagają zapewnienia bezpieczeństwa poufności, integralności i dostępności w celu ograniczenia ryzyka.

Poniższe filmy wideo zawierają wskazówki dotyczące aplikacji i usług. Możesz również pobrać slajdy programu PowerPoint skojarzone z tymi filmami wideo.

Część 1:

Część 2:

Następne kroki

Aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące zabezpieczeń firmy Microsoft, zobacz dokumentację zabezpieczeń firmy Microsoft.