Powiadomienia o wdrożeniu z lutego 2020 r. — Zaufany program główny firmy Microsoft

We wtorek, 25 lutego 2020 r., firma Microsoft wyda planowaną aktualizację programu zaufanego certyfikatu głównego firmy Microsoft.

W tej wersji notBefore następujących katalogu głównego (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Thumbprint):

 1. AC Camerfirma, S.A. \ COMMERCE ROOT - 2016 \ 2DE16A5677BACA39E1D68C30DCB14ABE22A6179B
 2. Athex Exchange S.A. (Athex) \ ATHEX Root CA G2 \ 892A1BD4C8B0F8AA9A65ED4CB9D3BF4840B34BC1
 3. A-Trust \ A-Trust-Qual-02 \ CD787A3D5CBA8207082848365E9ACDE9683364D8
 4. A-Trust \ A-Trust-nQual-03 \ 4CAEE38931D19AE73B31AA75CA33D621290FA75E
 5. A-Trust \ A-Trust-Root-05 \ 2E66C9841181C08FB1DFABD4FF8D5CC72BE08F02
 6. A-Trust \ A-Trust-Qual-03a \ 42EFDDE6BFF35ED0BAE6ACDD204C50AE86C4F4FA
 7. China Internet Network Information Center (CNNIC) \ China Internet Network Information Center EV Certificates Root \ 4F99AA93FB2BD13726A1994ACE7FF005F2935D1E
 8. China Internet Network Information Center (CNNIC) \ CNNIC Root \ 8BAF4C9B1DF02A92F7DA128EB91BACF498604B6F
 9. DocuSign (OpenTrust/Keynectis) \ KEYNECTSIS ROOT CA \ 9C615C4D4D85103A5326C24DBAEAE4A2D2D5CC97
 10. DocuSign (OpenTrust/Keynectis) \ OpenTrust Root CA G1 \ 7991E834F7E2EEDD08950152E9552D14E958D57E
 11. Government of Litwa, Registru Centras \ RCSC RootCA \ FDE7C6FDB32BB8E63939840D6AE052C3D8B73B87
 12. Rząd Portugalia, Sistema de Certificação Electrónica do Estado (SCEE) / Electronic Certification System of the State \ ECRaizEstado \ 3913853E45C439A2DA718CDFB6F3E033E04FEE71
 13. Government of South Africa, Post Office Trust Centre \ SAPO Class 3 Root CA \ 38dd7659C735100B00A237E491B7BC0FFCD2316C
 14. Government of South Africa, Post Office Trust Centre \ SAPO Class 2 Root CA \ E45501608AA1EF89E27B8CD3C3B34C03B038E6D7
 15. Government of South Africa, Post Office Trust Centre \ SAPO Class 4 Root CA \ 20A8F5FFC43AF4A9BC89881EBF9920FF91E9FD0A
 16. Rząd Urugwaju, Agencja ds. Administracji Elektronicznej i Informacyjnej (AGESIC) \ Autoridad Certificadora Raíz Nacional de Urugwaj \ 7A1CDDE3D2197E7137433D3F99C0B369F706C749
 17. NLB Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana \ NLB Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana \ 0456F23D1E9C43AECB0D807F1C0647551A05F456
 18. Pos Digicert Sdn. Bhd (Malaysia) \ PosDigicert Class 2 Root CA G2 \ 313B8D0E7E2E4D20AE8668FFE59DB5193CBF7A32
 19. Wpis of Serbia \ Posta CA Root \ D6BF7994F42BE5FA29DA0BD7587B591F47A44F22
 20. Post of Slovenia \ POSTarCA \ B1EAC3E5B82476E9D50B1EC67D2CC11E12E0B491
 21. Red Abogacía \ ACA ROOT \ D496592B305707386CC5F3CDB259AE66D7661FCA
 22. Skaitmeninio sertifikavimo centras (SSC) \ SSC GDL CA Root B \ C860A318FCF5B7130B1007AD7F614A40FFFF185F
 23. Skaitmeninio sertifikavimo centras (SSC) \ SSC GDL CA VS Root \ D2695E12F592E9C8EE2A4CB8D55E295FEE6B2D31
 24. Swiss BIT, Swiss Federal Office of Information Technology, Systems and T telekomunikacyjne (FOITT) \ Swiss Government Root CA III \ CCEAE32445CD4218DD188EADCEB3133C7FB340AD
 25. Swiss BIT, Swiss Federal Office of Information Technology, Systems and T telekomunikacyjne (FOITT) \ Swiss Government Root CA II \ C7F7CBE2023666F986025D4A3E313F29EB0C5B38
 26. Telekom Applied Business Malaysia (TMCA) \ TM Applied Business Root Certificate \ 9957C53FC59FB8E739F7A4B7A70E9B8E659F208C

Ta wersja wyłączy następujące katalogi główne (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Thumbprint):

 1. Certicámara S.A.\ AC Raíz Certicámara S.A. [CBA1C]\ CBA1C5F8B0E35EB8B94512D3F934A2E90610D336
 2. Digicert \ VeriSign Class 3 Public Primary CA \ 742C3192E607E424EB4549542BE1BBC53E6174E2
 3. Rząd Słowenii \ Sigen-CA \ 3E42A18706BD0C9CCF594750D2E4D6AB0048FDC4
 4. Rząd Słowenii \ Sigov-CA \ 7FB9E2C995C97A939F9E81A07AEA9B4D70463496
 5. Halcom D.D.D. \ Halcom CA FO \ 0409565B77DA582E6495AC0060A72354E64B0192
 6. Swisscom (Switzerland) Ltd \ Swisscom Root EV CA 2 \ E7A19029D3D552DC0D0FC692D3EA880D152E1A6B
 7. Rząd Wenezueli, Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (CERTCERTE) \ Autoridad de Certificacion Raiz de la Republica Bolivariana de Wenezuela \ 398EBE9C0F46C079C3C7AFE07A2FDD9FAE5F8A5C
 8. Rząd Wenezueli, Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (CERTCERTE) \ Autoridad de Certificacion Raiz de la Republica Bolivariana de Wenezuela \ DD83C519D43481FAD4C22C03D702FE9F3B22F517
 9. Rząd Hiszpanii, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) \ Fabrica Nacional de Moneda y Timbre \ 43F9B110D5BAFD48225231B0D0082B372FEF9A54

Ta wersja nie zezwala na kod OCSP EKU w następujących katalogach głównych (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Thumbprint):

 1. Powierzenie \ Powierzenie głównego urzędu certyfikacji — G4 \ 14884E862637B026AF59625C4077EC3529BA9601
 2. GlobalSign \ GlobalSign Root CA - R6 \ 8094640EB5A7A1CA119C1FDDD59F810263A7FBD1
 3. Zetes S.A. \ ZETES TSP ROOT CA 001 \ 3753D295FC6d8BC39B375650BFFC821AED504E1A
 4. Netrust \ Netrust CA1 \ 55C86F7414AC8BDD6814F4D86AF15F3710E104D0
 5. Usługi zaufania firmy Google (GTS) \ Usługi zaufania firmy Google — GlobalSign Root CA-R2 \ 75e0ABB6138512271C04F85FDDDE38E4B7242EFE
 6. Dhimyotis / Certigna \ Certigna \ B12E13634586A46F1AB2606837582DC4ACFD9497
 7. PostSignum obsługiwana przez ceska posta s.p. (Czech Post) \ PostSignum Root QCA 4 \ AA40D2579BA82424CD27719B1D6B1F3571738099
 8. T-Systems International Deutsche Telekom \ T-TeleSec globalna klasa główna 3 \ 55a6723ECBF2ECCDC3237470199D2ABE11E381D1
 9. Rząd Hongkongu (SAR), Hongkong Post, Certizen \ Hongkong Post Ca 3 \ 58a2d0EC2052815BC1F3F86402244EC28E024B02
 10. Rząd Hongkongu (SAR), Post Hongkong, Certizen \ Hongkong Post Root CA 1 \ D6daa8208D09D2154D24B52FCB346EB258B28A58
 11. Trustwave \ Trustwave \ B80186D1EB9C86A54104CF3054F34C52B7E558C6
 12. SECOM Trust Systems CO. LTD. \ SECOM Trust Systems CO LTD \ 36B12B49F9819ED74C9EBC380FC6568F5DACB2F7
 13. Izenpe S.A \ Izenpe.com \ 30779E9315022E94856A3FF8BCF815B082F9AEFD
 14. China Financial Certification Authority (CFCA) \ CFCA EV ROOT \ E2B8294B5584AB6B58C290466CAC3FB8398F8483
 15. China Financial Certification Authority (CFCA) \ China Financial CA \ EABDA240440ABBD694930A01D09764C6C2D77966
 16. GlobalSign \ GlobalSign Root CA - R1 \ B1BC968BD4F49D622AA89A81F2150152A41D829C
 17. Austria For Data Protection (GlobalTrust) \ Austria Do Protection GLOBALTRUST Certification Service \ 342CD9D3062DA48C346965297F081EBC2EF68FDC

W tej wersji notBefore EKU podpisywania kodu zostaną następujące katalogi główne (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Thumbprint):

 1. Agencia Notarial de Certificación (ANCERT) \ ANCERT Certificados Notariales V2 \ 6F62DEB86C85585AE42E478DB4D76DB367585AE6
 2. Government of Sweden (Försäkringskassan) \ Swedish Government Root Authority v3 \ 746F88F9AC163C53009EEF920C4067756A15717E

W tej wersji niebefore EKU podpisywania kodu i usuń możliwości ww: główny (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Thumbprint):

 1. Telia Company (wcześniej TeliaSonera) \ TeliaSonera Root CA v1 \ 4313BB96F1D5869BC14E6A92F6CFF634698782371.

W tej wersji notBefore the Code Signing and Server Authentication EKUs następujące katalogi główne (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Thumbprint):

 1. Agencia Notarial de Certificación (ANCERT) \ ANCERT Certificados CGN V2 \ 7EB1A0429BE5F428AC2B93971D7C8448A536070C

W tej wersji notBefore EKU uwierzytelniania serwera zostaną następujące katalogi główne (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Thumbprint):

 1. Asseco Data Systems S.A. (wcześniej Unizeto Certum) \ Certum \ 6252DC40F71143A22FDE9EF7348E064251B18118
 2. Digicert \ GeoTrust Global CA \ DE28F4A4FFE5B92FA3C503D1A349A7F9962A8212
 3. Digicert \ GeoTrust Primary Certification Authority - G2 \ 8D1784D537F3037DEC70FE578B519A99E610D7B0

Ta wersja usunie funkcje ev następujących katalogu głównego (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Thumbprint):

 1. AC Camerfirma, S.A. \ GlobalSign Root - 2008 \ 4ABDEEEC950D359C89AEC752A12C5B29F6D6AA0C

W tej wersji zostaną dodanie następujących katalogów głównych (CA \ Root Certificate \ SHA-1 Thumbprint):

 1. Microsoft \ Główny urząd certyfikacji firmy Microsoft RSA 2017 \ 73A5E64A3BFF8316FF0EDCCC618A906E4EAE4D74
 2. Microsoft \ Główny urząd certyfikacji ecc firmy Microsoft 2017 \ 999a64C37FF47D9FAB95F14769891460EEC4C3C5

Uwaga

 • Windows 10 umożliwia nam zaprzestanie stosowania właściwości "NotBefore" i "Disable" do zaufanych katalogów głównych lub EKU, które umożliwiają nam usunięcie niektórych funkcji certyfikatu głównego bez pełnego usuwania. Te funkcje nie są dostępne w wersjach starszych niż Windows 10. Ta zmiana nie Windows ma wpływu na wcześniejsze wersje programu.
 • Daty NotBefore i Disable są ustawione na pierwszy dzień miesiąca wydania. Oznacza to, że będzie dotyczyć wszystkich certyfikatów wystawionych po 1 stycznia.
 • Pakiet aktualizacji będzie dostępny do pobrania i testowania pod: https://aka.ms/CTLDownload
 • Podpisy na listach zaufania certyfikatów w zaufanym programie głównym firmy Microsoft zostały zmienione z dwóch podpisów (tylko SHA-1/SHA-2) na SHA-2. Nie są wymagane żadne działania klienta. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://support.microsoft.com/en-us/help/4472027/2019-sha-2-code-signing-support-requirement-for-windows-and-wsus