Lista kontrolna raMP — dane, zgodność i ład

Dane są częścią życia i wewnętrzną wartością wielu organizacji, nawet dla tych, których działalność jest przede wszystkim materialnymi towarami i usługami, a nie informacjami. Te dane muszą być:

  • Chronione przed osobami atakującymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, którzy skorzystaliby z jego zawartości lub wykorzystania i wymuszenia jego wartości (ransomware).
  • Zgodne z zasadami organizacji i przepisami rządowymi.
  • Podlegany w czasie, aby zapewnić jego ochronę i zgodność oraz planowany okres dojrzewania.

Wykonaj następujące kroki w Zero Trust planie szybkiej modernizacji (RaMP) dla danych:

Następny krok

Krok 2. Gotowość do odzyskiwania oprogramowania wymuszającego okup