Odcinek

[Instrukcje I:] Buforowanie części strony ASP.NET

W tym filmie wideo Chris Pels pokazuje, jak buforować co najmniej jedną część strony ASP.NET, implementując usługę OutputCache dla kontrolek użytkownika na stronie. Najpierw zostanie utworzona i buforowana strona ASP.NET przy użyciu dyrektywy OutputCache. Kilka kontrolek użytkownika jest następnie tworzonych i buforowanych przez różne czasy. Relacja między czasem trwania buforowanej strony a czasem trwania pamięci podręcznej kontroli jest przeglądana. Przeglądane są różne kryteria buforowania kontrolek, w tym przykład kontrolek VaryByControl, w których zagnieżdżone kontrolki użytkownika mogą kontrolować buforowanie kontrolek nadrzędnych.