Odcinek

Aplikacja mobilna platformy Azure — pod maską

Jakub Jedryszek dołącza do Scotta Hanselmana, aby pokazać, jak tworzona jest aplikacja mobilna platformy Azure. Z zalet platformy Xamarin Native, poprzez ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie za pomocą usług VSTS i HockeyApp, po porady i wskazówki dotyczące pisania testów interfejsu użytkownika za pomocą platformy Xamarin Test Cloud.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Pamiętaj również, aby obejrzeć: Omówienie aplikacji mobilnej platformy Azure

Tworzenie bezpłatnego konta (Azure)

Follow @SHanselman

Follow @JakubJedryszek

Follow @AzureFriday

Azure