Odcinek

Wirtualne centrum danych

Olivier Martin dołącza do Scotta Hanselmana, aby mówić o koncepcji wirtualnych centrów danych, która stanowi centrum tego, co platforma Azure definiuje programowo stos sieciowy umożliwia połączenie komunikacji równorzędnej sieci wirtualnych, łączności hybrydowej i scentralizowanej infrastruktury w topologii szprych piasty & .

Link: https://docs.microsoft.com/azure/networking/networking-virtual-datacenter

Follow @SHanselman

Follow @OMartin\_2010

Follow @AzureFriday

Azure