Odcinek

Zarządzanie uwierzytelnianiem i autoryzacją dla Power BI Embedded

W tym filmie wideo wyjaśniono podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania autoryzacją i uwierzytelnianiem dla Power BI Embedded. Szczegółowo omówimy scenariusze aplikacji SaaS z wieloma dzierżawami i objaśniamy podstawy tokenów zabezpieczeń i aplikacji na poziomie wiersza dla Power BI Embedded.

Power BI