Odcinek

Wideo szkoleniowe dotyczące projektanta przepływu pracy usługi Azure Premium Encoder — dzień 1

Jakiś czas temu zespół Media Services wprowadził nowy koder o nazwie Azure Media Encoder Premium. Ten nowy koder uzupełnia Media Services istniejących usług kodowania, oferując bardziej zaawansowane funkcje dla branży multimediów i rozrywki. Ten nowy koder umożliwia tworzenie bardziej profesjonalnych przepływów pracy kodowania w chmurze na platformie Media Services z obsługą większej liczby formatów plików i nowego narzędzia projektanta wizualnego przepływu pracy.

Usługa Azure Premium Encoder Workflow Designer Training Videos to 3-dniowe szkolenie, które pokazuje, jak korzystać z projektanta.

Dzień 1 zawiera następujące elementy:

  • Omówienie projektanta
  • Podstawowe przepływy pracy — "Hello world"
  • Tworzenie wielu wyjściowych plików MP4 do użycia z przesyłaniem strumieniowym Azure Media Services

Azure